Elevii nu vor mai fi sancționați dacă nu poartă uniforma școlii

0

Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a făcut public noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar (ROFUIP). Conform unei informări a MEN, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, denumite în continuare unități de învățământ, în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se aplică în toate unitățile de învățământ. Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 modifică și completează Anexa-Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

– pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ;
– rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale;
– se interzice serviciul pe școală;
– se interzice sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ.