Două posturi scoase la concurs la DSP Vrancea

0
750

Direcția de Sănătate Publică Vrancea organizează concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului resurse umane, normare, organizare, salarizare. Calendarul de desfășurare a concursului:
1. proba scrisă, în data de 23 august, ora 10:00, la sediul instituției;
2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei  scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 de puncte.
Condițiile de participare la concurs sunt:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe economice sau inginerie economică;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea până pe data de 10 august, ora 16:00. Rezultatul selectării dosarelor se afișează pe pagina oficială www.dspvn.ro și la avizierul Direcției de Sănătate Publică Vrancea. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea și la secretarul comisiei de concurs, referent Bratosin Anca, nr. de telefon 0237225979/interior 339, e-mail ancamaria_bratosin@yahoo.com. De asemenea, detalii găsiți pe site-ul DSP Vrancea.