Cum și-a încărcat Primăria Focșani bugetul de venituri știind că nu o să încaseze banii niciodată

0
532

Controlul făcut anul trecut de Camera de Conturi Vrancea la Primăria Focşani a scos în evidenţă lucruri destul de grave pentru o unitate administrativ teritorială condusă de un edil finanţist, cu state vechi la Garda Financiară. Aşa se face că Primăria şi-a stabilit că va aduce venituri de peste 13 milioane de lei, „din pământ, din iarbă verde”, de la firme care nici nu mai există în realitate. Inspectorii Curţii de Conturi spun că au constatat înregistrarea în evidenţa fiscală şi contabilă a Primăriei Focşani a sumei amintite mai sus, reprezentând obligaţii de plată în sarcina a 316 persoane juridice pentru care „procedura insolvenţei” s-a încheiat, fiind radiaţi atât din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului cât şi din evidenţele Ministerului de Finanţe. Mai mult decât atât, în evidenţele Primăriei, firmele respective erau înregistrate ca fiind deţinătoare de bunuri, respectiv clădiri, terenuri şi mijloace de transport, acestora fiindu-le stabilite obligaţii, deşi patrimoniul lor fusese lichidat. Spre exemplu, Societatea Comercială de Construcţii Montaj era înregistrată cu 62 de mijloace de transport şi un teren de peste 21.000 mp, precum şi clădire, dar ea nu mai avea nimic în realitate. Întrebaţi despre această sitauţie, reprezentanţii Primăriei Focşani nu prea au avut pe unde să scoată cămaşa. „Societăţile prin administrator nu comunică radierea şi nici nu stabilesc ce se întâmplă cu bunurile pe care le deţin în patrimoniu la data radierii. Transferul proprietăţii bunurilor nu se realizează în baza unor acte înregistrate la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară”, au motivat edilii în răspunsul privind valoarea abaterii. Pe de altă parte, dacă Primăria a manifestat exces de zel în cazul unor firme care nu mai erau, nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu firmele care aveau pe bune datorii. Municipalitatea nu s-a înscris la masa credală pentru recuperarea unor datorii sau dacă s-a înscris a făcut-o cu sume mult mai mici decât trebuia. Astfel, deşi STG STEEL SRL Bucureşti (fostul Laminorul), avea o datorie de trei milioane de lei la Primăria Focşani, Primăria s-a înscris la masa credală doar cu suma de 703.000 lei, de trei ori mai puţin. Curtea de Conturi spune că abaterea se datorează colaborării defectuoase între compartimentele primăriei cu atribuţii în administrarea domeniului public şi privat. „Deşi există <<Compartiment de audit>> înfiinţat în luna iulie 1998, având în componenţă 3 persoane, acesta nu a îndeplinit nici o misiune de audit a activităţii Serviciului de Impozite şi Taxe Locale, sub aspectul modului de realizare a inventariere a materiei impozabile precum şi a modului de stabilire, evidenţiere, urmărire şi încasare a veniturilor în cazul contribuabililor rău platnici (aflaţi în stare de insolvenţă sau /şi radiaţi). Deşi există <<Serviciu corp control al primarului>> înfiinţat în luna martie 2017, având în componenţă 13 persoane, acesta nu a îndeplinit nici un control a modului de desfăşurare a activităţii Serviciului de Impozite şi Taxe Locale, până la întocmirea prezentului proces verbal”, este concluzia Curţii de Conturi.