Concurs pentru un post liber de economist la Direcția de Statistică

0
68

Direcția Județeană de Statistică Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul cercetări statistice în gospodăriile populației. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 25 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 27 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Județene de Statistică Vrancea din Focşani, str. Prof. Longinescu nr. 2A, telefon: 0237/227.140,e-mail tele@vrancea.insse.ro.