Concurs pentru postul de director medical la Spitalul Municipal Adjud

0
727

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Adjud, cu sediul în Adjud, Strada Republicii nr. 21, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, respectiv de director medical. Criteriile specifice sunt următoarele: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmați cel puțin medic specialist; au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical al unității se va organiza în data de 05.11.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 11.11.2019, ora 10.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, 11.11.2019, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității. Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 25.10.2019, ora 10.00. Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal Adjud și se publică, și pe site-ul spitalului www.spitaladjud.ro. Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0237.640.77. interior 151, Biroul RUNOS.