Concurs pentru ocuparea unui post de referent la Cercul Militar Focșani

0
1594

Unitatea Militară 01270 Focşani, cu sediul în localitatea Focşani, Bulevardul Bucureşti, nr 3-5, judetul Vrancea, organizează concurs de ocuparea postului vacant de referent debutant la Cercul Militar Focşani. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Studii superioare cu licenţă în domeniile ştiinţe sociale sau ştiinte umaniste şi arte;
2. Nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor;
3. Candidaţii vor prezenta, în original si copie, diplomele de licenţa si suplimentele acestora sau foia matricola din care să reiasă disciplinele de specialitate studiate;
4. Abilităti de relaţionare-comunicare cu întreg personalul structurii;
5. Acordul scris al persoanei care dorește să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată “admis”;
6. Cunoștințe de operare în programele Microsoft Office și programe de contabilitate – nivel bun;
7. Disponibilitate la desfășurarea unor activităţi de lungă durată cu recuperarea ulterioară a timpului lucrat.
8. Spirit de inițiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, rezistență la stres.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 august 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 03 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 09 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Mai multe detalii despre acest concurs găsiți AICI.