Concurs de artă tradițională și de muzică sacră, la Sala Balada

0
212
𝖢𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗅 𝖢𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 𝖵𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺, 𝗌𝗎𝖻 𝖾𝗀𝗂𝖽𝖺 𝖢𝗈𝗇𝗌𝗂𝗅𝗂𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖩𝗎𝖽𝖾𝗍̧𝖾𝖺𝗇 𝖵𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺, î𝗇 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇𝖾𝗋𝗂𝖺𝗍 𝖼𝗎 𝖯𝗋𝗈𝗍𝗈𝗂𝖾𝗋𝗂𝖺 𝖥𝗈𝖼𝗌̗𝖺𝗇𝗂 𝖨 𝗌̗𝗂 𝖠𝗇𝗌𝖺𝗆𝖻𝗅𝗎𝗅 𝖥𝗈𝗅𝖼𝗅𝗈𝗋𝗂𝖼 𝖳̗𝖺𝗋𝖺 𝖵𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝗂, 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗓𝖾𝖺𝗓ă 𝖢𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝗌𝗎𝗅 𝖣𝖾 𝗅𝖺 𝖯𝗌𝖺𝗅𝗆𝗂 𝗌̗𝗂 𝖨𝖼𝗈𝖺𝗇𝖾 𝗅𝖺 𝖲𝖿â𝗇𝗍𝖺 𝖲𝖼𝗋𝗂𝗉𝗍𝗎𝗋ă 𝗌̗𝗂 𝖬𝗎𝗓𝗂𝖼ă 𝖲𝖺𝖼𝗋ă, 𝖾𝖽𝗂𝗍̧𝗂𝖺 𝖺 𝖷𝖷𝖨𝖨-𝖺, 𝟤𝟢𝟤𝟣. 𝖬𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝖺𝗋𝖾𝖺 𝖼𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅-𝖺𝗋𝗍𝗂𝗌𝗍𝗂𝖼ă 𝖺𝗋𝖾 𝗅𝗈𝖼 𝗆𝗂𝖾𝗋𝖼𝗎𝗋𝗂, 𝟤𝟪.𝟢𝟦.𝟤𝟢𝟤𝟣, 𝗅𝖺 𝗈𝗋𝖺 𝟣𝟦:𝟢𝟢, 𝗅𝖺 𝗌𝖺𝗅𝖺 𝖡𝖺𝗅𝖺𝖽𝖺 𝖽𝗂𝗇 𝖥𝗈𝖼𝗌̗𝖺𝗇𝗂, 𝗋𝖾𝗌𝗉𝖾𝖼𝗍â𝗇𝖽 𝗇𝗈𝗋𝗆𝖾𝗅𝖾 î𝗇 𝗏𝗂𝗀𝗈𝖺𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗏𝖾𝗇𝗂𝗋𝖾 𝖺 𝗉𝖺𝗇𝖽𝖾𝗆𝗂𝖾𝗂 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗋𝗈𝗇𝖺𝗏𝗂𝗋𝗎𝗌, 𝖼𝖿. 𝖽𝗂𝗌𝗉𝗈𝗓𝗂𝗍̗𝗂𝗂𝗅𝗈𝗋 𝖺𝗋𝗍. 𝟣 𝖺𝗅𝗂𝗇.𝟤 𝖽𝗂𝗇 𝖧𝗈𝗍ă𝗋â𝗋𝖾𝖺 𝗇𝗋. 𝟩𝟧 𝖽𝗂𝗇 𝟣𝟨.𝟢𝟦.𝟤𝟢𝟤𝟣, 𝖾𝗆𝗂𝗌ă 𝖽𝖾 𝖢𝗈𝗆𝗂𝗍𝖾𝗍𝗎𝗅 𝖩𝗎𝖽𝖾𝗍̗𝖾𝖺𝗇 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝖲𝗂𝗍𝗎𝖺𝗍̗𝗂𝗂 𝖽𝖾 𝖴𝗋𝗀𝖾𝗇𝗍̗ă 𝖵𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺. 𝖢𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝗌𝗎𝗅 𝖼𝗎𝗉𝗋𝗂𝗇𝖽𝖾 𝖽𝗈𝗎𝖺̆ 𝗌𝖾𝖼𝗍̧𝗂𝗎𝗇𝗂: 𝖢𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝗌𝗎𝗅 𝖽𝖾 𝖬𝗎𝗓𝗂𝖼ă 𝗌𝖺𝖼𝗋ă 𝗌̧𝗂 𝖢𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝗌𝗎𝗅 𝖽𝖾 𝖠𝗋𝗍ă 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̧𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅ă – 𝖼𝗎 𝗍𝖾𝗆𝖺𝗍𝗂𝖼ă 𝗉𝖺𝗌𝖼𝖺𝗅ă. 𝖯𝗋𝗈𝗍𝗈𝗂𝖾𝗋𝗂𝖺 𝖥𝗈𝖼𝗌̗𝖺𝗇𝗂 𝖨 𝗏𝖺 𝗈𝖿𝖾𝗋𝗂 𝖽𝗈uă 𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝗂 𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾, 𝖺𝖼𝗈𝗋𝖽𝖺𝗍𝖾 𝗉𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎 𝖼𝖾𝗅𝖾 𝖽𝗈𝗎𝖺̆ 𝗌𝖾𝖼𝗍̧𝗂𝗎𝗇𝗂:
𝖠𝗋𝗍ă 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̧𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅ă 𝗌̧𝗂 𝖬𝗎𝗓𝗂𝖼ă 𝗌𝖺𝖼𝗋ă – j𝗎𝗋𝗂𝗎𝗅 𝖾𝗌𝗍𝖾 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍 𝖽𝗂𝗇 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝖺𝗇𝖾 𝖽𝖾 𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅𝗂𝗍𝖺𝗍𝖾, 𝖽𝗂𝗇 𝖽𝗈𝗆𝖾𝗇𝗂𝗎𝗅 𝖼𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝗂𝗂 𝗌̗𝗂 𝗆𝗎𝗓𝗂𝖼𝗂𝗂 𝗋𝖾𝗅𝗂𝗀𝗂𝗈𝖺𝗌𝖾:
𝟣. 𝖲𝖾𝖼𝗍̗𝗂𝗎𝗇𝖾𝖺 𝖠𝗋𝗍ă 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅ă:
– 𝖯𝗋𝖾𝗌̧𝖾𝖽𝗂𝗇𝗍𝖾 – 𝖣𝗋. 𝖾𝗍𝗇𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖾, 𝖠𝗎𝗋𝖾𝗅𝗂𝖺 𝖢𝗈𝗌𝗆𝖺, 𝖼𝖾𝗋𝖼𝖾𝗍𝖺̆𝗍𝗈𝗋 𝖾𝗍𝗇𝗈𝗅𝗈𝗀 𝗅𝖺 𝖬𝗎𝗓𝖾𝗎𝗅 𝖭𝖺𝗍̧𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖺𝗅 𝖲𝖺𝗍𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖣𝗂𝗆𝗂𝗍𝗋𝗂𝖾 𝖦𝗎𝗌𝗍𝗂, 𝖡𝗎𝖼𝗎𝗋𝖾𝗌̧𝗍𝗂;
– 𝖬𝖾𝗆𝖻𝗋𝗎 – 𝖯𝗋. 𝖠𝗎𝗋𝖾𝗅 𝖡𝗈𝗍̧𝖺𝗇, 𝖯𝗋𝗈𝗍𝗈𝗂𝖾𝗋𝖾𝗎 – 𝖯𝗋𝗈𝗍𝗈𝗂𝖾𝗋𝗂𝖺 𝖥𝗈𝖼𝗌̗𝖺𝗇𝗂 𝖨;
– 𝖬𝖾𝗆𝖻𝗋𝗎 – 𝖢𝗈𝗇𝖿. 𝗎𝗇𝗂𝗏. 𝖽𝗋. 𝖫𝗂𝗏𝗂𝗎 𝖭𝖾𝖽𝖾𝗅𝖼𝗎 – 𝖬𝖺𝗇𝖺𝗀𝖾𝗋, 𝖢𝖾𝗇𝗍𝗋𝗎𝗅 𝖢𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 𝖵𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺.
𝟤. 𝖲𝖾𝖼𝗍̗𝗂𝗎𝗇𝖾𝖺 𝖬𝗎𝗓𝗂𝖼ă 𝗌𝖺𝖼𝗋ă:
– 𝖯𝗋𝖾𝗌̧𝖾𝖽𝗂𝗇𝗍𝖾 – 𝖯𝗋. 𝖠𝗎𝗋𝖾𝗅 𝖡𝗈𝗍̧𝖺𝗇, 𝖯𝗋𝗈𝗍𝗈𝗂𝖾𝗋𝖾𝗎 – 𝖯𝗋𝗈𝗍𝗈𝗂𝖾𝗋𝗂𝖺 𝖥𝗈𝖼𝗌̗𝖺𝗇𝗂 𝖨;
– 𝖬𝖾𝗆𝖻𝗋𝗎 – 𝖯𝗋. 𝖦𝖾𝗈𝗋𝗀𝖾-𝖬𝖺𝗋𝗂𝖺𝗇 𝖫ă𝗍̗𝖼𝖺𝗇;
– 𝖬𝖾𝗆𝖻𝗋𝗎 – 𝖯𝗋. 𝖵𝖺𝗌𝗂𝗅𝖾 𝖬𝖾𝗍𝗎.
𝖢𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝖾𝗇𝗍̧𝗂𝗂 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗇𝗍̧𝗂 𝗅𝖺 𝗌𝖾𝖼𝗍̗𝗂𝗎𝗇𝖾𝖺 𝖠𝗋𝗍ă 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅ă 𝗌𝗎𝗇𝗍 𝖽𝗂𝗇 𝖡𝗎𝖼𝗎𝗋𝖾𝗌̗𝗍𝗂 𝗌̗𝗂 𝗃𝗎𝖽𝖾𝗍̧𝖾𝗅𝖾: 𝖣𝗈𝗅𝗃, 𝖦𝗈𝗋𝗃, 𝖨𝖺𝗌̗𝗂, 𝖨𝗅𝖿𝗈𝗏, 𝖲𝗎𝖼𝖾𝖺𝗏𝖺, 𝖵𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾𝖺. 𝖢𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝖾𝗇𝗍̗𝗂𝗂 𝗌𝖾𝖼𝗍̗𝗂𝗎𝗇𝗂𝗂 𝖽𝖾 𝖬𝗎𝗓𝗂𝖼ă 𝗌𝖺𝖼𝗋ă 𝗌𝗎𝗇𝗍 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗎𝗋𝗂 𝗏𝗈𝖼𝖺𝗅𝖾 𝗌̗𝗂 𝖼𝗈𝗋𝗎𝗋𝗂 𝖽𝗂𝗇 𝖥𝗈𝖼𝗌̗𝖺𝗇𝗂, 𝖭ă𝗋𝗎𝗃𝖺 𝗌̗𝗂 𝖡𝗋𝗈𝗌̗𝗍𝖾𝗇𝗂. 𝖤𝗑𝗉𝗈𝗓𝗂𝗍̗𝗂𝖺 𝗈𝖻𝗂𝖾𝖼𝗍𝖾𝗅𝗈𝗋 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗇𝗍𝖾 𝗅𝖺 𝗌𝖾𝖼𝗍̗𝗂𝗎𝗇𝖾𝖺 𝖽𝖾 𝖠𝗋𝗍ă 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅ă 𝖾𝗌𝗍𝖾 𝗉𝗋𝖾𝗓𝖾𝗇𝗍ă î𝗇 𝗁𝗈𝗅𝗎𝗅 𝗌ă𝗅𝗂𝗂 𝖡𝖺𝗅𝖺𝖽𝖺, î𝗇 𝗉𝖾𝗋𝗂𝗈𝖺𝖽𝖺 𝖺𝗉𝗋𝗂𝗅𝗂𝖾 – 𝗆𝖺𝗂 𝟤𝟢𝟤𝟣. (Centrul Cultural Vrancea)