Comisarii Gărzii de Mediu Vrancea, control la microhidrocentrale

0
226

În data de 11.05.2020, o echipă de comisari ai Comisariatului Județean Vrancea-Garda Națională de Mediu a efectuat un control planificat tematic la SPEEH HIDROELECTRICA S.A. – Centrala Hidroelectrică de Mică Putere Zăbala 4A de pe raza U.A.T. Paltin. Au fost verificate respectarea condițiilor impuse în actele de reglementare, fiind analizate, la fața locului, documentele relevante pentru funcționarea hidrocentralei. Amenajarea hidroenergetică Zăbala 4A, pusă în funcțiune în 2008, are în componență: priza de apă, acumularea (lac de acumulare creat prin bararea transversală a albiei râului Zăbala), evacuarea (formată din bazin de liniștire, canal de fugă) și un spațiu administrativ. La data controlului, nu s-au constatat aspecte deosebite privind protecția mediului. Pe teritoriul județului Vrancea mai există o microhidrocentrală pe raza U.A.T. Tulnici, localitatea Greșu, pe cursul râului Putna, dar care este în curs de remediere a avariei de la conducta de aducțiune a apei la centrală. Până la finalizare, CHE MP Greșu a fost retrasă din exploatare. (Garda de Mediu Vrancea)