CNSU: criterii noi pentru carantină și izolare în cazul persoanelor care intră în România din alte state

0
470

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat, astăzi, o hotărâre prin care stabilește noi criterii pentru exceptarea de la izolare la sosirea în România. Astfel, în listă vor intra țările din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European care au rata cazurilor noi de COVID-19 din ultimele 14 zile la 100.000 de locuitori mai mică sau egală cu a României, în perioada similară. Astfel, Hotărârea nr. 33 a CNSU cuprinde următoarele:

Art.1 (1) Începând cu data prezentei hotărâri, criteriul pe baza căruia se face exceptarea de la măsurile de izolare/carantină aplicabile persoanelor care sosesc în România, din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 100.000 de locuitori care trebuie să fie mai mică sau egală cu cea înregistrată în România, în perioada similară.
(2) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (1) Institutul National de Sănătate Publică stabilește lista țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European pentru care persoanele care sosesc în România din acestea sunt exceptate de la măsurile de izolare/ carantină pe care o supune aprobării Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
(3) Lista prevăzută la alin. (2) se actualizează/revizuiește săptămânal, în fiecare zi
de luni, de către Institutul National de Sănătate Publică, se aprobă de Comitetului Național
pentru Situații de Urgență și se publicată pe site-ul www.insp.gov.ro.
(4) Zborurile suspendate către și din țările membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, se reiau de la data includerii în lista prevăzută la alin. (2), a țării respective.
Art.2 (1) Lista țărilor terțe exceptate de la măsurile de izolare/carantină aplicabile persoanelor care sosesc în România din acestea se aprobă de către Comitetului Național pentru Situații de Urgență la propunerea Institutului Național de Sănătate Publică în concordanță cu recomandarea Consiliului Uniunii Europene cu numărul 2020/0134 (NLE).
(2) Lista va fi actualizată/revizuită săptămânal, la propunerea Institutului Național de Sănătate Publică și cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în concordanță cu actualizarea/revizuirea realizată la nivelul Consiliului Uniunii Europene.