Ce au găsit comisarii de mediu la Ploscuțeni

0
402
Autoritatea Administrației Publice Locale a comunei Ploscuțeni a fost supusă unui control planificat tematic dispus de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu care a vizat verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale (conform PNGD) și starea de salubrizare la nivelul comunei. Cu ocazia controlului, s-a verificat stadiul implementării prevederilor art. 17, alin(1) din Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, de către AAPL comuna Ploscuțeni. În acest sens, s-a constat ca AAPL comuna Ploscuțeni s-a conformat parțial la prevederile legislației mai sus menționate. De asemenea, pe islazul satului Argea, aferent comunei, s-au identificat deșeuri abandonate, pe o suprafață de cca. 1000 mp, și un incendiu de vegetație uscată. S-a impus ca măsură imediată conducerii AAPL comuna Ploscuțeni stingerea incendiului de vegetație uscată și luarea măsurilor de salubrizare a zonei afectate. Pentru neconformitățile constatate se vor aplica ulterior, în termenul legal, sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare. (Garda de Mediu Vrancea)