Câți bani europeni au la dispoziție județele din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est în cadrul Programului Operaţional Regional 2014–2020

0
780

Obiectivul general al Programului Operaţional Regional (POR) 2014–2020 îl constituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.
Axele prioritare finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 vizează: promovarea transferului tehnologic, îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, creşterea eficienţei energetice, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, valorificarea patrimoniului cultural, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, dezvoltarea durabilă a turismului, dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, sprijinirea comunităţilor defavorizate şi îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale.
Beneficiarii eligibili pentru finanţare de proiecte în cele şase judeţe ale Regiunii de Dezvoltare Sud – Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea) sunt: autorităţi publice centrale şi locale, entităţi care furnizează activităţi de transfer tehnologic, societăţi comerciale, asociaţii de proprietari, unităţi de cult, ONG – uri, grupuri de acţiune locală, instituţii de învăţământ. În perioada de programare 2014-2020, Programului Operaţional Regional îi sunt alocate 6,7 miliarde euro din partea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 1,5 miliarde euro contribuţia naţională (buget de stat, bugete locale). Alocarea financiară pentru Regiunea de Dezvoltare Sud – Est în perioada 2014 – 2020 este de 890 milioane euro, reprezentând 14,86% din totalul bugetului Programului Operaţional Regional (POR) 2014–2020.
În cadrul apelurilor derulate până în prezent, a fost depus un număr de 747 proiecte, valoarea solicitată totală a acestora depăşind valoarea alocată regiunii prin POR 2014-2020.
Priorităţile de investiţii foarte atractive pentru solicitanţii de finanţare au fost: sprijinirea IMM-urilor (inclusiv microîntreprinderile), eficienţa energetică clădiri publice, punerea în valoare a patrimoniului cultural, regenerare urbană (spaţii destinate utilizării publice ca zone de agrement şi promenadă), modernizarea drumurilor judeţene, investiţii în infrastructura din staţiunile turistice din regiune şi investiţii în infrastructura socială destinată persoanelor vârstnice.
Până în prezent, au fost semnate 60 contracte de finanţare, finanţarea nerambursabilă totală contractată fiind de peste 206 milioane euro, reprezentând 60% din valoarea apelurilor de proiecte al căror termen final de depunere a fost închis. Suma totală alocată apelurilor a fost de aproximativ 344 milioane euro, iar contractarea acestora este prevăzută a se finaliza până la 31 martie 2018.
Se mai află în derulare un număr de 12 apeluri de proiecte ale căror termene finale de depunere sunt programate în anul 2018.

SURSA: Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud – Est