Angajări temporare la Primăria Biliești, pentru absolvenți de studii superioare

0
554

Primăria Comunei Bilieşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, de: evaluatori planuri de afaceri – 2 posturi vacante, contractuale, pe o perioadă determinată de 100 de ore; expert monitorizare start-up – 1 post vacant, contractual, pe o perioadă determinată de 18 luni (85 ore/lună). Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • evaluatori planuri de afaceri: studii superioare finalizate; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 10 ani experiență antreprenorială;
  • expert monitorizare start-up: studii superioare juridice finalizate sau studii în domeniul financiar-contabil finalizate – 3 ani; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – experiență în domeniul juridic sau financiar contabil – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 zile de la afișare, la sediul instituției;
  • 7 octombrie 2021: proba scrisă:
    • ora 08.00: Evaluator planuri de afaceri / ora 11.00: Expert monitorizare start-up;
  • 11 octombrie 2021: proba interviu
    • ora 08.00:Evaluator planuri de afaceri / ora 11.00: Expert monitorizare start-up.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Bilieşti, secretariatul comisiei de concurs, telefon: 0237262544.