Angajări temporare la Consiliul Județean Vrancea

0
104

Consiliul Județean Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

  1. Consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Biroul contencios și administrație publică din cadrul Serviciului relații publice, contencios, monitor oficial și arhivă;
  2. Inspector clasa I gradul profesional principal la Biroul județean de transport persoane din cadrul Direcției tehnice și investiții, Serviciul drumuri și investiții;
  3. Inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului, avize, autorizații, acorduri și certificate din cadrul Direcţiei arhitect şef şi administrarea patrimoniului;
  4. Inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul administrarea patrimoniului public și privat din cadrul Direcției arhitect șef și administrarea patrimoniului;
  5. Consilier clasa I gradul profesional superior la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice;
  6. Consilier clasa I gradul profesional asistent la Serviciul implementare și coordonare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice – 2 posturi;
  7. Inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul monitorizarea proiectelor și contractelor instituțiilor subordonate și consiliilor locale din cadrul Direcției dezvoltare durabilă, managementul proiectelor și achiziții publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 19 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se găsesc pe site-ul instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Vrancea din Focșani, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1, cam. 203, telefon 0372/372.426.