ANAF, amendă pentru „lista rușinii”, din cauză că nu a respectat legea protecției datelor personale

0
102

Autoritatea pentru Protecția datelor a amendat ANAF cu 16.000 de lei pentru publicarea listei rușinii. Fiscul nu a respectat prevederile legii protecției datelor personale prin care spune că persoana căreia i se colectează datele personale trebuie să fie informată cu privire la publicarea acestora. În cazul unora dintre aceste persoane, Fiscul a recunoscut că datele nu au fost actualizate și astfel, oamenii au fost incluși în această listă, fără să aibă datorii la stat.
Prevederile referitoare la protecţia datelor personale sunt incluse în Legea 677/2001.
Art. 12: Informarea persoanei vizate
(2)În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
a)identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b)scopul în care se face prelucrarea datelor;
c)informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
d)orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.