ANAF a modificat plafoanele pentru popriri pe conturi

0
577

În vederea emiterii adresei de înştiinţare  privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi a adresei de înfiinţarea popririi organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează obligaţiile restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somaţii şi nu a fost notificată de către debitori intenţia de mediere şi emite aceste acte de executare astfel:

 1. a) Pentru contribuabilii mari se emite poprire dacă:
 • până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 20.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 3.000 lei.
 1. b) Pentru contribuabilii mijlocii se emite poprire dacă:
 • până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 10.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile înscrise în aceasta sunt peste 1.500 lei.
 1. c) Pentru celelalte categorii de debitori se emite poprire dacă:
 • până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 10.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 5.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 500 lei.
 1. d) Pentru debitorul persoană fizică se emite poprire dacă:
 • până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somației obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 2.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;
 • până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 100 lei.

În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenţia de mediere, prevederile se aplică în mod corespunzător, termenele începând să curgă astfel:

 1. a) din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situaţia în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal;
 2. b) de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

Baza legală: Ordin 2098/ 2019 pentru modificarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscal restante sub o anumită limită, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.727/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 673/2019. (Sursa: AJFP Vrancea)