Amenzile la parcarea și staționarea mașinilor, principalul obiectiv al polițiștilor locali din subordinea Primăriei Focșani

0
360

Raportul de activitate pe luna iunie al Poliției Locale Focșani indică faptul că această instituție are ca obiectiv principal realizarea unui ”plan” de amenzi pentru diverse abateri în trafic (în special opriri, staționări și parcări). Potrivit statisticii prezentate de instituția din subordinea primarului Cristi Misăilă, polițiștii locali au aplicat, în cursul lunii iunie, ”441 sancțiuni contravenționale în valoare de 157.760 lei, după cum urmează:
1) nerespectarea prevederilor H.G. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002-circulația pe drumurile publice:
– oprire în zona de acțiune indicator ”Oprirea interzisă”: 56 sancțiuni în valoare de 10.440 lei;
– oprire neregulamentară pe trecerea pentru pietoni: 53 sancțiuni în valoare de 11.600 lei;
– oprire neregulamentară pe trotuar: 16 sancțiuni în valoare de 3.480 lei;
– oprire neregulamentară în stația destinată mijloacelor de transport în comun: 7 sancțiuni în valoare de 1.450 lei;
– oprire neregulamentară în intersecție: 14 sancțiuni în valoare de 2.900 lei;
– staţionare neregulamentară: 91 sancțiuni în valoare de 32.480 lei;
– circulație pe interzis: 6 sancțiuni în valoare de 1.160 lei;
2) nerespectarea prevederilor H.C.L. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani:
– staționare neregulamenatară în parcare fără a deține abonament: 49 sancțiuni în valoare de 8.000 lei;
– expunere la vânzare a unui vehicul în alte locuri decât cele special amenajate: 2 sancțiuni în valoare de 400 lei;

3) nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice:
– refuz de legitimare sau de a se prezenta la sediul poliției locale: 11 sancțiuni în valoare de 3.300 lei;
– consum de băuturi alcoolice în alte locuri decât cele prevăzute de lege: 12 sancțiuni în valoare de 2.000 lei;
4) nerespectarea prevederilor H.C.L.25/2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice și ale cetățenilor privind gospodărirea Municipiului Focșani:
– pătrundere şi staţionare cu autoturismul pe spaţiul verde: 23 sancțiuni în valoare de 5.600 lei;
– a aruncat mucuri de ţigară/coji de seminţe în alte locuri decât în coşurile de gunoi stradale: 20 sancțiuni în valoare de 1.800 lei;
– însușirea deșeurilor din pubele: 5 sancțiuni în valoare de 400 lei;
5) nerespectarea prevederilor O.G. 2/1999 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață:
– funcționarea punctului de lucru fără a avea afișat la loc vizibil orarul de funcționare: nu au fost aplicate sancțiuni;
– funcționarea punctului de lucru fără autorizație de funcționare valabilă eliberată de Primăria Municipiului Focșani: 22 sancțiuni în valoare de 10.500 lei;
6) nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991R privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor:
– executarea de lucrări de construire fără a deţine autorizaţie: 6 sancțiuni în valoare de 55.700 lei;
7) nerespectarea altor prevederi legale aflate în competența Poliției Locale:
– 48 sancțiuni în valoare de 6.550 lei.” (sursa: Primăria Municipiului Focșani)