Amenzi de 15.000 lei de la Garda de Mediu pentru cinci comune din Vrancea

0
313

In perioada 01.08 – 31.08.2016, comisarii Garzii Nationale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judetean Vrancea, au efectuat un numar de 27 de controale planificate, care au urmarit verificarea respectarii masurilor impuse in actele de reglementare, pe linia protectiei mediului.
Au fost efectuate, de asemenea, un numar de 29 controale neplanificate, dintre care 6 inspectii au fost dispuse de catre Garda Nationala de Mediu – Comisariatul General; 10 controale s-au realizat cu alte autoritati; 11 actiuni au avut drept scop verificarea unor sesizari/reclamatii; 2 inspectii au urmarit modul de realizare a unor masurilor impuse.
Actiunile de control au vizat, in special, si unitati administrativ teritoriale din judetul Vrancea, care depozitau deseurile municipale si asimilabile colectate de la populatie, in locuri interzise.
Prin actele de control incheiate, comisarii GNM – SCJ Vrancea au impus o serie de masuri, printre care:
• depozitarea deseurilor municipale si asimilabile, in vederea eliminarii, sa se realizeze numai in locuri autorizate;
• transmiterea declaratiei privind anumite obligatii, la Administratia Fondului pentru Mediu Bucuresti;
• colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea acestora, numai prin operatori autorizati;
• reactualizarea/intocmirea Planului de interventie in caz de poluari accidentale;
• solicitarea si/sau continuarea procedurii privind emiterea actelor de reglementare: aviz, acord, autorizatie de mediu;
Pentru deficientele constatate au fost aplicate 9 amenzi contraventionale, in valoare totala de 86.000 lei. Cele mai mari amenzi, in valoare de 15.000 lei fiecare, au fost aplicate reprezentantilor autoritatii publice locale din: Rugineşti, Străoane, Câmpuri, Slobozia Bradului si Obrejiţa, pentru depozitarea deseurilor municipale colectate de la populatie in locuri interzise.
Precizam ca in cursul acestei perioade, nu au fost inregistrate poluari accidentale sau incidente care sa afecteze grav factorii de mediu (apa, aer, sol).

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL
Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea
Comisar Şef
ing. Aurel Cristian