Ai PFA? Vezi ce te aşteaptă în 2016

0
480

Vrâncenii care s-au autorizat pentru a presta servicii ca PFA vor trebui să acorde în 2016 mai multă atenţie relaţiei cu contabilul. Motivul este faptul că, începând cu 1 ianuarie 2016, intră în vigoare noi modificări la Codul Fiscal, care cresc substanțial taxarea PFA-urilor și înăspresc încadrarea fiscală a acestora.
Astfel, dacă până acum au fost obligatorii doar impozitul pe venit de 16% si contribuția la sănătate de 5,5% în cazul celor care erau și salariați, de la 1 ianuarie contribuţia de asigurări sociale(CAS) devine obligatorie pentru toate PFA-urile, indiferent dacă acestea sunt și angajați sau pensionari. PFA pot opta pentru CAS (pensie) de 10,5% (o treime din stagiul de cotizare) sau 26,3% (plata integrală). Prin această măsură, rata de taxare a unui PFA crește de la 21,5% cum este în prezent, până la minim 32%, în cazul în care se opteaza pentru CAS de 10,5%.
MARCO_300_250 (4)Tot de anul viitor, dacă ai PFA-ul înregistrat în locuința proprietate personală ai putea plăti un impozit pe imobil cu până de 20 de ori mai mare, similar cu cel plătit de persoanele juridice, cota de impozitare fiind stabilită de consiliile locale. ANAF-ul precizează că „în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la adresa cărora este înregistrat un domiciliu fiscal, la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Codul fiscal (se consideră clădire cu utilizare rezidențială)”. În schimb, în cazul unei clădiri „la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfășoară o activitate economică, când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial (…) calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial (…)”.
O altă noutate impusă de Codul Fiscal se referă la tratamentul fiscal al activităţilor independente. Pentru a evita situația ca, în cazul unui control fiscal, să fie reîncadrate ca venituri salariale și să plătească taxe și contribuții cu tot cu dobânzi și penalități de întârziere, PFA-ul trebuie să îndeplineacă cel puțin 4 din 7 condiții:
– dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;
– dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
– riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfașoară activitatea;
– activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;
– activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;
– persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;
– persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.
În cazul în care nu îndeplinește cel puțin 4 din aceste condiții, PFA riscă să plătească, în premieră, și o penalitate de nedeclarate care poate ajunge la 29,2% pe an.
Conform statisticilor ANAF, la mijlocul acestui an în România funcționau peste 560000 de PFA-uri.
În primele 10 luni ale anului 2015 au fost înmatriculate în judeţul Vrancea 566 de PFA-uri, un număr dublu faţă de aceeaşi perioadă a lui 2014, şi, un număr de 620 de SRL-uri. Potrivit evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la 31 octombrie 2015 in Vrancea erau active în total 6508 PFA, II sau IF.