Admitere online la Școala Națională de Științe Politice și Administrative

0
91

Anul acesta, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează admiterea în mediul online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro. Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă cuprinde două etape: preînscrierea online şi admiterea. Preînscrierea online se desfăşoară în perioada 18 mai – 16 iunie 2020, pentru toate facultăţile din cadrul SNSPA. Admiterea la programele de studii universitare de licenţă din cadrul Facultăţii de Administraţie Publică, Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice şi Facultăţii de Management se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, respectiv media clasei a XI-a, în corelaţie cu opţiunile candidatului şi promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională pentru anul universitar 2020-2021.
Facultatea de Ştiinţe Politice a continuat înscrierile online la pretestare, începute în luna februarie 2020. Candidaţii înscrişi la Facultatea de Ştiinţe Politice vor participa la o pretestare online, care constă în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele şi tematica anunţate deja pe website-ul facultăţii. „Traversăm o perioadă plină de incertitudini, iar criza actuală generată de pandemia de coronavirus va avea, cu siguranţă, repercusiuni majore asupra întregului sistem educaţional. Cu toţii suntem afectaţi şi cu toţii trebuie să ne adaptăm situaţiei schimbate fundamental. Însă, pentru elevii claselor a XII-a, această criză a venit într-un moment crucial, iar universităţile trebuie să le ofere o modalitate de admitere adaptată condiţiilor actuale. SNSPA le oferă liceenilor posibilitatea de a se preînscrie, pe baza mediei generale din clasa a XI-a, şi de a afla care sunt şansele reale de a fi admis la facultate, înainte de începerea examenului de bacalaureat, când vom afişa lista candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor. Ulterior, vor fi declaraţi admişi la facultate doar cei care vor încărca în platforma online dovada promovării examenului de bacalaureat. Lansăm o platformă de admitere online, user friendly, accesibilă de acasă, pentru a nu-i scoate pe candidaţi din zona lor de confort şi de siguranţă. Printr-o comunicare directă, constantă şi foarte implicată, SNSPA va fi alături de candidaţi, mult mai mult decât înainte, oferindu-le sprijin pe tot parcursul înscrierii.”, a susţinut rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.
Cum se desfăşoară admiterea online la SNSPA
Candidaţii vor accesa platforma de admitere în perioada 18 mai – 16 iunie 2020 şi vor deschide un cont de utilizator. Platforma poate fi utilizată cu uşurinţă de pe orice dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă, telefon mobil, cu acces la reţeaua de internet. Pentru preînscriere, candidaţii vor completa câmpurile obligatorii, vor încărca documentele fotografiate/scanate, vor selecta programe de studii, de la toate facultăţile din SNSPA, forma de învăţământ (ZI/ID) şi regimul de finanţare (locuri la buget/cu taxă).
* Programe de studii predate în limba română: Administraţie publică, Administraţie europeană, Comunicare şi relaţii publice, Publicitate, Management, Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Sociologie şi Psihologie
* Program de studii predat în limba engleză: Communication and Emerging Media
Candidaţii care se vor înscrie la Facultatea de Administraţie Publică, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice sau la Facultatea de Management vor completa media generală obţinută în clasa a XI-a, care va reprezenta media de admitere, iar pentru departajare, în cazul mediilor egale, vor completa media obţinută în clasa a XI-a, la disciplina Limba şi literatura română. Candidaţii care optează pentru un program de licenţă organizat în limbă străină vor încărca suplimentar o scrisoare de motivaţie în limba engleză, notată cu calificativul „admis” sau „respins”.
Cei preînscrişi la Facultatea de Ştiinţe Politice vor participa la o pretestare online care constă în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă, la disciplinele şi tematica anunţată deja pe website-ul facultăţii. Testul se va desfăşura timp de 40 de minute şi va avea maximum 30 de întrebări extrase aleatoriu.
Înainte de începerea examenului de bacalaureat, SNSPA va afişa lista tuturor celor care s-au preînscris. Duminică, 21 iunie 2020, SNSPA va afişa un clasament al tuturor candidaţilor, în funcţie de media generală a clasei a XI-a, pentru cei preînscrişi la Facultatea de Administraţie Publică, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice şi la Facultatea de Management, şi în funcţie de nota obţinută la pretestare, pentru candidaţii Facultăţii de Ştiinţe Politice.
Pentru a fi admişi la toate facultăţile din SNSPA la care s-au înscris, după susţinerea examenului de Bacalaureat şi afişarea notelor la toate disciplinele, candidaţii vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de Bacalaureat. După afişarea listelor cu toţi candidaţii admişi pe locurile de la buget şi taxă, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis şi se va înmatricula. (comunicat SNSPA)