Adjud: seminar pentru cei care vor să demareze o afacere

0
925

Universitatea din București în parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali implementează, începând cu 15 ianuarie 2018, proiectul “DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială” – POCU/82/3/7/106194, în cadrul unui program de sprijin antreprenorial la care vor participa 384 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea) ce vor beneficia de formare antreprenorială, iar ulterior 47 de persoane vor fi sprijinite financiar pentru implementarea planurilor de afaceri în valoare de maximum 160.000 lei.
Vă informăm pe această cale că, în data de 22 februarie, începând cu ora 15:00, în cadrul Casei de Cultura ”Tudor Vornicu” – Adjud, se va organiza un workshop de informare privind beneficiile acordate prin proiect. În cadrul evenimentului, participanții vor fi informați despre posibilitatea înscrierii în cadrul programelor de antreprenoriat, fiind prezentate punctual următoarele aspecte:
 Criterii de eligibilitate;
 Condițiile de înscriere;
 Criteriile de selecție și departajare a participanților;
 Beneficiile, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de participant;
 Calendarul de desfășurare a programului;
 Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a afacerilor ce vor fi finanțate;
 Măsurile de monitorizare ale afacerilor create.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, cu o valoare totală de 11.582.211,9 lei și este cofinanţat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 “România Start Up Plus!”, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Proiectul are drept obiectiv general creșterea gradului de ocupare în domeniile non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea).
Rezultatele proiectului contribuie la:
 diminuarea efectelor crizei economice, implicit la reducerea şomajului prin atragerea şi menţinerea grupului ţintă pe piaţa muncii;
 promovarea culturii antreprenoriale în rândul persoanelor domiciliate/rezidente în cele 6 județe componente ale regiunii de dezvoltare Sud -Est;
 dobândirea abilității de transpunere a unei idei de afaceri într-un plan de afaceri concret;
 asimilarea cunoștințelor necesare dezvoltării unei afaceri;
 asigurarea celor mai bune practici pentru elaborarea planului de afaceri;
 revitalizarea mediului economic din regiunea de dezvoltare Sud -Est;
 asigurarea furnizării resurselor financiare necesare stadiului incipient dezvoltării unui Start-Up;
 crearea de noi locuri de muncă destinate persoanelor domiciliate/rezidente în regiunea de dezvoltare Sud Est.
Grupul țintă care va participa la activitățile proiectului “DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială” – POCU/82/3/7/106194 va fi format din 384 persoane fizice din categoriile (angajați, șomeri, studenți, antreprenori, persoane inactive, alte categorii), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 Sunt cetățeni români;
 Au vârsta împlinită la momentul înscrierii în proiect de peste 18 ani;
 Au reședința sau domiciliul în Regiunea de Dezvoltare Sud – Est;
 Au promovat examenul de bacalaureat;
 Fac parte din următoarele categorii: șomeri, persoane inactive sau persoane care au un loc de muncă;
 Nu se află într-o situație de conflict de interese;
 Intenționează să înființeze o afacere non – agricolă în mediul urban;
 Nu se încadrează în categoria de tineri NEETs (tineri cu vârsta între 16 – 24 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă);
 Nu au participat la cursuri de formare acreditate ANC în domeniul antreprenoriatului, în cadrul unui program finanțat din fonduri publice nerambursabile.
Calendarul orientativ al activităților:
– 15 ianuarie – 14 martie 2018 – înscrierea în proiect prin completarea unui formular online (link), pe baza căruia vor primi informări suplimentare cu privire la activități și calendar.
– 22 februarie 2018 – participarea la Workshop-ul de informare desfășurat în cadrul județului Vrancea.
– 15 martie – 15 august 2018 – participarea la programul de formare antreprenorială acreditat ANC destinat unui număr de 48 de persoane din cele înscrise în prima fază a proiectului. Programul de formare durează 80h (aproximativ 1 lună).
– Octombrie – noiembrie 2018 – participarea la concursul de planuri de afaceri în urma căruia cele mai competitive dintre ele vor fi sprijinite financiar cu sume de până la 160.000 lei în vederea implementării și dezvoltării de afaceri cu profil non-agricol în mediul urban. 
– Decembrie 2018 – ianuarie 2019 – înființarea firmelor și demararea activității de implementare.
Date de contact:
Petre Elena – 0733.30.30.54
Burea Doina – 0733.73.56.93

Sursa: Universitatea din București