A fost suspendată obligaţia depunerii formularelor 392A, 392B şi 393, până la data de 31 decembrie 2022

0
261

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că obligaţia depunerii formularelor:

  • (392A) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….”
  • (392B) „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….”
  • (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ….”

se suspendă până la data de 31 decembrie 2022, conform prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2020. (comunicat DGRFP Galați)