VIDEO Imagini spectaculoase din unitatea de producție Tișița a Ocolului Silvic Soveja

0
254

Unitatea de producție Tișița, aflată în administrarea Ocolului Silvic Soveja. Ocolul Silvic Soveja administrează 7702 hectare păduri, din care 1210 hectare fac parte din unitatea de producție Tișița, încadrate în grupa I funcțională, S.U.P – E, păduri supuse regimului de ocrotire integrală, 5C – rezervații naturale ce cuprind suprafețe de teren și de ape (din fondul forestier) destinate conservării unor medii de viață a genofondului și ecofondului forestier ,,Rezervația Tișița”. Având în vedere că întreaga suprafață (1210 hectare) este constituită într-o subunitate de protecție (ocrotire integrală), nu s-a organizat producția de masă lemnoasă și nu s-au întocmit planuri de recoltare pentru nicio categorie de lucrări.
Conservarea unor medii de viață, a genofondului și ecofondului forestier, protecția terenurilor și solurilor împotriva eroziunii și alunecărilor (pe terenurile degradate, pe terenurile cu fenomene de alunecare ori terenurile cu substrate vulnerabile la eroziune și alunecare) sunt obiectivele social – economice și ecologice principale pentru arboretele din cuprinsul unității de producție III Tișița. Direcția Silvică Vrancea administrează, prin cele patru ocoale silvice, 50.422 hectare păduri proprietate publică a statului și 16.626 hectare păduri proprietate privată. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,14 milioane hectare de păduri proprietate publică a statului, care reprezintă circa 48% din totalul pădurilor țării, restul fiind în alte forme de proprietate, care sunt administrate de ocoale silvice private. (sursa: Direcția Silvică Vrancea)

Unitatea de producție Tișița

💯 Vă prezentăm imagini spectaculoase din unitatea de producție Tișița, aflată în administrarea ocolului silvic Soveja.✅ Ocolul Silvic Soveja administrează 7702 hectare păduri, din care 1210 hectare fac parte din unitatea de producție Tișița, încadrate în grupa I funcțională, S.U.P – E, păduri supuse regimului de ocrotire integrală, 5C – rezervații naturale ce cuprind suprafețe de teren și de ape (din fondul forestier) destinate conservării unor medii de viață a genofondului și ecofondului forestier ,,Rezervația Tișița”.ℹ️ Având în vedere că întreaga suprafață (1210 hectare) este constituită într-o subunitate de protecție (ocrotire integrală), nu s-a organizat producția de masă lemnoasă și nu s-au întocmit planuri de recoltare pentru nicio categorie de lucrări.ℹ️ Conservarea unor medii de viață, a genofondului și ecofondului forestier, protecția terenurilor și solurilor împotriva eroziunii și alunecărilor (pe terenurile degradate, pe terenurile cu fenomene de alunecare ori terenurile cu substrate vulnerabile la eroziune și alunecare) sunt obiectivele social – economice și ecologice principale pentru arboretele din cuprinsul unității de producție III Tișița.ℹ️ Direcția Silvică Vrancea administrează, prin cele patru ocoale silvice, 50.422 hectare păduri proprietate publică a statului și 16.626 hectare păduri proprietate privată 🌲🌳🌲🌳.ℹ️ Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,14 milioane hectare 🌳🌲 🌳🌲 de păduri proprietate publică a statului, care reprezintă circa 48% din totalul pădurilor țării, restul fiind în alte forme de proprietate, care sunt administrate de ocoale silvice private.Credit: Cristian MuticăVideo credit: Tudor Vultureanu#DezvoltareDurabilă #ConteazăPentruViitor #Păduri #silvicultură #forest #forestry #Romsilva #Romania #CheileTișiței #RezervațiiNaturale

Publicată de Romsilva – Direcția Silvică Vrancea pe Vineri, 19 iunie 2020

Credit: Cristian Mutică
Video credit: Tudor Vultureanu