Verificare pe teren privind combaterea și distrugerea ambroziei

0
232
Comisariatul Județean Vrancea al Gărzii Naționale de Mediu, în calitate de membru al comisiei mixte de verificare și constatare a nerespectării dispozițiilor art. 1 din Legea 62/2018 privind ”combaterea buruienii ambrozie”, a participat la o acțiune comună alături de reprezentanți ai Direcției pentru Agricultură Județeană Vrancea, Direcției de Sănătate Publică Vrancea și reprezentanți ai Primăriei Municipiului Focșani. În cadrul acțiunii s-a verificat modul de realizare a măsurilor stabilite anul trecut cu privire la modul de combatere a plantei.
Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane. (Garda de Mediu Vrancea)