duminică, iunie 23, 2024
AcasăEconomicVeniturile din transferul de monedă virtuală sunt venituri impozabile

Veniturile din transferul de monedă virtuală sunt venituri impozabile

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce în atenţia contribuabililor persoane fizice că veniturile realizate din transferul de monedă virtuală sunt venituri impozabile în conformitate cu prevederile art. 114 alin (2) litera m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care realizează venituri din transferul de monedă virtuală au obligaţia de a declara aceste venituri pentru fiecare an fiscal, prin completarea şi depunerea, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizarea a venitului, a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate. Impozitul datorat pentru aceste venituri se calculează de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra câştigului realizat, determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei.

Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează, cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei. Contribuabilii care realizează venituri din alte surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la data de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin cumularea veniturilor din alte surse cu venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii, baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate fiind reprezentată de:

  1. a)  nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară;
  2. b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
  3. c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin consultarea Broşurii privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală, accesând secţiunea „Asistenţă Contribuabili – Servicii oferite contribuabililor – Ghiduri curente şi alte materiale informative” disponibilă pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală http://www.anaf.ro/ . (sursa: ANAF)


ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -
- Advertisment -

Cele mai citite

- Advertisment -

Cele mai citite

Abonare Vrancea24.ro OK Mai Tarziu