Unitatea militară din Sihlea are nevoie de un contabil cu studii superioare

0
433

Unitatea Militară 01517 Sihlea organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției vacante de contabil șef gradul II/S la Financiar-Contabil. Condițiile speciale de îndeplinit pentru cei doritori sunt:

  • studii de specialitate: absolvirea unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licență, profil economic, specializare contabilitate;
  • perfecţionări/specializări: cunoștințe de operare pe calculator – pachetul Microsoft Office, certificat de atestare a cunoștințelor în domeniul Sistemului European de Conturi;
  • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de comunicare și de relaționare intra și inter instituțională, capacitate  de a rezolva eficient sarcinile de serviciu, de a lucra independent și/sau în echipă, îndemânare și spirit de inițiativă, capacitate de analiză și sinteză, rezistență la stres, respectarea restricțiilor impuse de specificul instituției militare, integritate morală și loialitate față de instituție, obligația să fi desfășurat  minim 8 ani activitate profesională în domeniul contabilitate, perioadă dovedită prin documente justificative;
  • vechime în muncă: minim 8 ani;
  • vechime în specialitatea necesară: minim 8 ani;
  • Starea de sănătate necesară ocupării postului: apt pentru muncă;
  • nivelul de acces la informaţii clasificate este Secret, fiind necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat ,,admis”.

Dosarele de concurs se pot depune până pe data de 7 aprilie. Proba scrisă este programată pe 19 aprilie, interviul va fi pe 25 aprilie. Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Unitatea Militară 01517 Sihlea, telefon: 0237.257.822/interior 109.