Un nou pas spre modernizarea Păstrăvăriei Lepșa: studiul de fezabilitate a ajuns la CNI

0
322

Săptămâna trecută, la Compania Națională de Investiții, s-a depus studiul de fezabilitate pentru „Lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a Păstrăvăriei Lepșa”, în vederea reintegrării acesteia în circuitul turistic. ”După avizarea în C.T.E(comisia tehnico-economică) studiul de fezabilitate se va trimite al Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației unde urmează analiza și aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Ulterior se va scoate la licitație proiectarea și execuția.”, a anunțat directorul Direcției Silvice Vrancea, Victor Dumitru. Păstrăvăria Lepșa a fost edificată și are o tradiție încă din anul 1955, fiind singura investiție cu acest specific din județul Vrancea. Având în vedere situația actuală a Păstrăvăriei Lepșa, realizată inițial ca păstrăvărie pentru repopulare și producție, precum și necesitatea alinierii la normele europene privind exploatarea sistemelor de acvacultură, creșterea producției și valorificarea superioare a efectivului piscicol, este necesară modernizarea Păstrăvăriei Lepșa, prin:

crearea unei surse suplimentare de apă pentru dezvoltarea puietului printr-o rețea de puțuri forate, atât pentru casele de incubație, cât și pentru bazinele de precreștere;
reabilitarea deversoarelor și a prizelor de captare a apei din râul Putna și pârâul Lepșa;
realizarea a două filtre pentru curățirea și limpezirea apei provenite din cele două surse;
refacerea și betonarea bazinelor de creștere și a canalului colector;
realizarea unui spațiu de procesare și valorificare a păstrăvului, dotat cu filtru sanitar;
refacerea efectivă a caselor de incubație;
achiziționarea de echipamente necesare pentru dotarea caselor de incubație și a punctului de valorificare a producției piscicole și dotarea cu o celulă de afumare și uscare a peștelui;
dotarea cu un autoturism echipat cu instalație frigorifică și a unui hidrobion;
construirea unor noi bazine de creștere;
realizarea unei noi surse de alimentare directă cu apă din râul Putna, printr-un sistem de pompe electrice pe bază de panouri solare;
refacerea rețelei interioare de alimentare și distribuție a apei în bazine;
organizarea și modernizarea spațiului administrativ – incintă, împrejmuiri;
realizarea unui bazin pentru pescuit de agrement, cu amenajare corespunzătoare destinației;
realizarea unor spații/zone recreative și/sau sportive.
Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Păstrăvăriei Lepșa, se vizează:
creșterea producției medie anuală de la 10 tone la 20 tone;
dezvoltarea păstrăvului de consum la greutatea de 300-350 gr., la vârsta de 1,5 ani;
procesarea peștelui ca: produs afumat, fileuri nedezosate, întreg/eviscerate și refrigerat/congelat;
reluarea producției de puiet de păstrăv indigen pentru repopularea apelor de munte;
contribuție la dezvoltarea zonei turistice Lepșa, atât prin produsele specifice, cât și ca punct de vizitare. (sursa: Direcția Silvică Vrancea)