Trei posturi scoase la concurs de administrația locală din Adjud

0
907

Administrația municipiului Adjud organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a e posturi contractuale vacante: muncitor III (M/G) la Compartimentul administrare bază sportivă al Serviciului patrimoniu din cadrul Direcției urbanism și patrimoniu; șofer I în cadrul Serviciului public de iluminat municipal Adjud; șofer la Serviciul public transport local de persoane din subordinea Consiliului Local al municipiului Adjud. Pentru ocuparea postului de muncitor III, candidații trebuie să fie absolvenți de studii medii (cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă de absolvire a școlii profesionale), cu meseria electromecanic/ mecanic/ mecanic agricol/ electrician, iar vechimea în muncă să fie de minimum 1 an.

Termenul de depunere a dosarelor este 19 mai. Proba scrisă va fi pe 30 mai, iar interviul pe 8 iunie. Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Adjud din Adjud, str. Stadionului nr.2, la Compartiment organizare, resurse umane și administrativ, telefon: 0237641908 int.21.

În cazul postului de șofer I în cadrul Serviciului public de iluminat municipal Adjud, cerințele specifice sunt următoarele: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, școală profesională sau școală generală; permis de conducere categoriile: B, C, D; vechimea în muncă – minimum 5 ani. Dosarele candidaților se depun până pe data de 23 mai. Pe 31 mai este programată proba scrisă, iar pe 9 iunie va fi interviul. Informații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului public de iluminat municipal Adjud, str. Stadionului nr.2, telefon: 0237641908 int.210.

Pentru ocuparea postului de șofer din cadrul Serviciului public transport local de persoane, cerințele specifice sunt: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale
definitivate;
permis de conducere categoriile B, C și D; certificat de pregătire profesională a conducătorului auto Driver Qualification Card România; vechime de minimum 1 an în categoria D. Termenul de înscriere la concurs este 23 mai, proba scrisă va fi pe 31 mai, interviul pe 9 iunie. Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Adjud din Adjud, str. Stadionului nr.2, la Serviciul Public Transport de Persoane, telefon: 0237641908 int.225.