Sprijin guvernamental pentru meșteșuguri și artizanat

0
86

Guvernul a aprobat un memorandum care prevede că operatorii economici din domeniul meșteșugurilor și artizanatului vor beneficia de ajutor de minimis. Potrivit Guvernului, sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii este o prioritate atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național. Bugetul schemei de ajutor de minimis pentru meșteșuguri și artizanat este 890.000 lei. Schemele de minimis pentru sprijinirea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii implementate prin programele naționale sunt bugetate pentru anul 2016 cu suma de 159,490 milioane lei lei, conform anexei la legea bugetului de stat pe anul 2016.

În această toamnă va fi organizat, de altfel, un festival al antreprenoriatului, care „face parte din demersurile guvernului de activare și susținere a potențialului economic al sectoarelor culturale și creative din România. În cadrul evenimentului, poziționat ca un festival al industriilor creative, vom îmbina cultura cu inițiativa de business, iar autoritatea publică se poziționează ca facilitator și catalizator al inițiativei private, ca determinant al dezvoltării sectorului creativ și cultural”, a declarat Claudiu Vrînceanu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Scopul schemei de ajutor de minimis, administrată de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație, este de a susține operatorii economici prin stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la târguri, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, și este complementară cu programele finanțate din fonduri europene. Schema de minimis este concepută ca program multianual, până în anul 2020, cu finanțare de la bugetul de stat, iar selecția beneficiarilor ajutorului de minimis se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat prin legea bugetului de stat și cu respectarea unor condiții de eligibilitate.

Schema de minimis pentru meșteșuguri și artizanat, cu finanțare de la bugetul de stat, este elaborată pentru anul în curs, cu posibilitatea prelungirii pe următorii ani. Data estimată la care va intra în vigoare această schemă este luna septembrie 2016, iar perioada estimată în care se vor efectua plățile ajutorului de minimis este până la finalul anului curent. Numărul minim al operatorilor economici beneficiari ai acestei scheme de ajutor de minimis este estimat la 160/an, respectiv 800 beneficiari pentru perioada 2016-2020. În perioada 2009-2015, au fost finanțați prin intermediul Programului un număr de 625 operatori economici. Bugetul schemei, aprobat prin legea bugetului de stat pentru perioada 2009-2015, a cumulat 7,780 milioane lei, ceea ce a permis finanțarea a 625 de operatori economici.