Sprijin guvernamental pentru crescătorii de ovine/caprine de rasă

0
153

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care se instituie o schemă de ajutor de minimis în valoare totală de 24 de milioane de lei pentru eficientizarea activității sectorului zootehnic, respectiv pentru achiziţionarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate. Beneficiarii pot fi crescătorii de ovine sau caprine care îndeplinesc următoarele condiţii:
– Sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008;
– Sunt persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014;
– Sunt persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.
De asemenea, beneficiarii trebuie să deţină:
– minimum 60 capete femele ovine identificate și înregistrate în RNE, pe beneficiar, în vederea achiziționării de berbeci de reproducție din rase specializate;
– minimum 60 capete femele caprine identificate și înregistrate în RNE, pe beneficiar, în vederea achiziționării de țapi de reproducție din rase specializate;
Cuantumul sprijinului financiar al statului este de:
a) maximum 2.500 lei/cap berbec din rasă specializată;
b) maximum 2.500 lei/cap țap din rasă specializată.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 15.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. Derularea sprijinului se realizează prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti. Totodată, beneficiarii sprijinului trebuie să îşi ia următoarele angajamente:
se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul Genealogic, produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați, în cazul raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform standardelor de rasă;
Calculul pentru numărul maxim de animale achiziționate:
achiziția de berbeci/țapi de reproducție se realizează respectând proporția de un berbec/un țap la 30 de capete femele ovine/20 capete femele caprine deţinute de beneficiar;
numărul maxim de berbeci/țapi care poate fi achiziţionat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/350 capete femele caprine. Rasele de berbeci de reproducție care se pot achiziționa de beneficiari sunt: Suffolk, Charollais, Ile de France, Rasa de carne Palas, Texel, Cap Negru German, Hampshire, Merinofleisch, Merinos de Palas, Rasa de lapte Palas, Lacaune, Friză, Awassi, Țurcană, Cap Negru de Teleorman, Ţigaie, Karakul, Blanche du Massif central, Vendeen, Berrichon du Cherr, Charmoise, Rouge de l’Ouest. Rasele de țapi de reproducție care se pot achiziționa de beneficiari sunt: Carpatină, Albă de Banat, Alpină franceză, Saanen, Boer, Murciano – Granadină, Nubiană, Nobilă Germană.