Spitalul Adjud a mai scos la concurs două posturi de medic

0
361
Un post cu normă întreagă medic primar în specialitatea obstetrică ginecologie în cadrul Compartimentului Obstetrică Ginecologie.
Un post cu normă întreagă medic specialist în specialitatea psihiatrie la Cabinetul de psihiatrie din cadrul Ambulatoriului de specialitate.
Candidații pentru postul de la Compartimentul Obstetrică Ginecologie trebuie să aibă diplomă de licență în această specialitate, certificat de medic primar în specialitatea postului și certificat de membru CMR cu viza pe anul în curs. Termenul de depunere a dosarelor candidaților este de 23 mai. Concursul va consta într-o probă scrisă și una practică. Fiecare candidat va achita o taxă de concurs de 150 de lei.
Candidații pentru postul de la Cabinetul de psihiatrie trebuie să aibă diplomă de licență în specialitate, certificat de medic specialist și certificat de membru CMR vizat pe anul în curs. Dosarele candidaților se depun până pe data de 23 mai. Proba scrisă va fi pe 8 iunie, iar proba practică va fi pe 14 iunie. Și în acest caz se achită o taxă de 150 de lei.
Relații suplimentare referitoare la cele două concursuri se pot obține sunând la numărul de telefon 0237-640777, interior 151.