Se va înființa Institutul Național de Administrație

0
292
Guvernul a hotărât înființarea Institutului Național de Administrație, organism care va prelua de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici și centrele regionale din subordinea acesteia, personalul și patrimoniul aferente activității de formare profesională, programele de formare profesională, drepturile și obligațiile care decurg din acestea. Institutul Național de Administrație va avea competențe sporite față de vechea instituție și va asigura cadrul organizat/formal pentru a acoperi nevoia de formare pentru toate categoriile de personal care își desfășoară activitatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice, cât și o serie de mecanisme vizând asigurarea calității și unității în procesul de formare. „De asemenea, INA va asigura formări/perfecționări specifice, destinate unor categorii sau procese prioritare în administrația publică, pentru care furnizorii privați sau cei din mediul academic nu au capacitatea/expertiza practică de formare necesară și nici curricule dezvoltate”, se menționează într-un comunicat al executivului.
Totodată, se vor revitaliza centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de formare a aleșilor locali, funcționarilor publici și persoanelor încadrate cu contract individual de muncă din cadrul autorităților administrației publice locale, funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației centrale, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul instituțiilor prefectului, precum și altor persoane interesate. „Nu în ultimul rând, se urmărește ca, în viitor, noua instituție să poată organiza cursuri de master și doctorat în domeniul administrației publice, în parteneriat cu instituții de învățământ superior”, se mai arată în comunicat.
Agenția Națională a Funcționarilor Publici a luat ființă în baza Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Printre conducătorii acestei instituții s-a numărat și vrânceanul Romeo Paul Postelnicu, care a fost președinte al ANFP în perioada 2001-2005. La fel ca ANFP, Institutul Național de Administrație va funcționa în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.