Se pot accesa fonduri pentru realizarea de investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

0
193

S-a deschis sesiunea de primire a cererilor de finanțare aferente submăsurii 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” din cadrul PNDR 2020. De luni, 19 august 2019, ora 9.00, și până pe 31 ianuarie 2020, ora 16.00, cei interesați pot depune proiecte de investiții. Investițiile sprijinite în cadrul acestei submăsuri sunt destinate  întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe pentru:

  • modernizarea și crearea de unități de procesare;
  • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
  • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
  • îmbunătățirea controlului intern al calității;
  • creșterea numărului de locuri de muncă.

Este important să știți că alocarea financiară pentru sesiunea anuală este de 26.800.000 de euro și este împărțită astfel:

– 10.000.000 euro pentru îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale ( DI 3A);

– 16.800.000 euro pentru facilitarea diversificării, a înființării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă (DI 6A). (sursa: MADR)