Se amână concursul pentru secretar dactilograf la IPJ Vrancea

0
137
Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, Cezar Bolliac, nr. 12, amână cu 15 zile lucrătoare concursul cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post de personal contractual – referent II cu atribuții de secretar dactilograf în conformitate cu art. 38, alin. 1, lit. a din H.G.286/2011, anunțul inițial fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 912   din 25.07.2016. Selecția dosarelor de concurs se va realiza în perioada 15-16.09.2016. Concursul se va desfășura la sediul instituției și va consta în susținerea următoarelor probe:
1. Proba scrisă  21.09.2016, ora 10:00;
2. Interviu  26.09.2016, ora 10:00.
Candidații înscriși la concursul menționat sunt invitați la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Vrancea pentru a-și exprima în scris intenția de a participa din nou la concurs, la noile date, în conformitate cu art. 39 alin. 1 din H.G. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Celelalte prevederi ale anunțului inițial nr. 23120/18.07.2016, referitoare la tematică, bibliografie, locul și procedura desfășurării concursului rămân valabile. Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea , telefon 0237/207114, interior 20114, de luni până vineri între orele 08:00-16:00