Scutiri la plata impozitului pentru terenul agricol cultivat cu plante pentru hrana animalelor

0
743

Deţinătorii de animale sunt scutiţi de la plata impozitului pentru terenul agricol cultivat cu soiuri de plante utilizate în hrana animalelor deţinute de aceştia. Aceste prevederi sunt incluse într-un proiect de Ordin al Ministrului Agriculturii, publicat la sfârșitul anului trecut.

”Art. 2. Deţinătorii de animale sunt scutiţi de la plata impozitului pentru terenul agricol
cultivat cu soiuri de plante utilizate în hrana animalelor deţinute de aceştia, denumit în
continuare teren agricol care nu generează venit impozabil.
Art. 3.(1) Suprafaţa de teren agricol care nu generează venit impozabil se determină
pe baza cerințelor nutriționale ale animalelor din speciile taurine, bubaline, ovine și caprine, a
producțiilor medii la hectar obținute la soiurile de plante utilizate în hrana animalelor și a
compoziției nutriționale a acestora.
(2) Pentru deținătorii de animale din speciile porcine şi păsări, furajate cu
nutrețuri combinate care pot fi alcătuite dintr-un amestec format din soiuri de plante cultivate
pe terenurile proprii, respectiv 80% pentru porcine și 70% pentru păsări şi din concentrate
industriale, respectiv 20% pentru porcine și 30% pentru păsări, suprafețele de teren care nu
generează venit impozabil sunt cele necesare obținerii soiurilor de plante utilizate în hrana
animalelor care intră în structura nutrețului combinat.”, se menționează în actul normativ.
Suprafețele de teren care nu generează venit impozabil determinate conform prevederilor art. 3, calculate pe perioada de stabulație a anului, pe cap de animal și pe specii, sunt prevăzute într-o anexă inclusă în proiectul ministrului Agriculturii. Acest proiect de Ordin îl puteți citi integral AICI.