Șase posturi vacante la Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani

0

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară din Focşani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Centrului Căminul pentru Persoane Vârstnice, după cum urmează:

• 2 posturi de asistent medical debutant;
• 4 posturi de infirmier debutant:

– un post de infirmier debutant;

– un post de îngrijitor;
– un post de bucătar;
– un post de muncitor calificat IV.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 2 posturi de asistent medical debutant:
– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postitceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliccale sanitare;
– certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
– fără vechime.

• 4 posturi de infirmier debutant;
– pentru postul de infirmier debutant: şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii; fără vechime;
– pentru postul de îngrijitor: şcoală generală, fără vechime;
– pentru postul de bucătar: şcoală generală, certificat de calificare profesională în meseria de bucătar, vechime – 1 an;
– pentru postul de muncitor calificat IV: studii medii, certificat de calificare profesională în meseria de lăcătuş mecanic, fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 27 decembrie 2017, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 09 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.