Săptămâna Patimilor – Joia Mare

0
319

Astăzi este o zi foarte importantă pentru creștini: Joia Mare, o zi în care prăznuim patru evenimente din Săptămâna Patimilor, primele două făcându-se ziua, iar celelalte două în noaptea de joi spre vineri:

– Spălarea picioarelor ucenicilor de către Iisus, dându-le prin aceasta, lor și nouă, pilda de smerenie. (Ioan 13, 1-17). ,,După ce le-a spălat picioarele și Și-a luat hainele, S-a așezat iar la masa și le-a zis: Înțelegeți ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiți pe Mine: Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele, și voi sunteți datori ca să spălați picioarele unii altora; că v-am dat vouă pilda, ca precum v-am făcut Eu vouă, să faceți și voi.”(IOAN 13,12-15).

– Cina cea de taină, adică așezarea Sfintei Cuminecături (Matei 26, 20-30; Marcu 14, 17-31; Luca 22, 14-38; Ioan 13). ,,Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceți pentru pomenirea Mea. Asemenea și paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.”(LUCA 22,19-20).

– Rugăciunea cea mai presus de fire, în Grădina Ghetsimani (Matei 26, 36-46; Ioan 17). ,,Precum M-ai trimis pe Mine în lume, și Eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei, Eu Mă sfințesc pe Mine Însumi, ca și ei să fie sfințiți întru adevăr. Dar nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Și slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei și Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârșiți întru unime, și ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine.”(IOAN 17, 17-23).

– Trădare Domnului de către Iuda (Matei 26, 47-56). ,,Și pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei doisprezece, și împreună cu el mulțime multă, cu săbii și cu ciomege, de la arhierei și de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este! Puneți mâna pe El. Și îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucură-Te, Învățătorule! și L-a sărutat. Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus și L-au prins.”(MATEI 26,47-50).

Joi este ziua în care gospodinele trebuie să vopsească ouăle în roșu, urmând ca, în Sâmbăta Mare, să coacă pasca și cozonacul ce vor fi aduse la biserică în noaptea de Înviere, pentru a fi sfințite. „Astăzi a fost spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pământul pe ape”. Aceste cutremurătoare cuvinte sunt rostite de preot încă din seara Sfintei Joi, când acesta iese din Sfântul Altar, purtând în spate Crucea lui Hristos. (sursa: crestinortodox.ro)