S-a dat undă verde construcției de locuințe de serviciu

0
81
Guvernul a decis lansarea unui amplu program de construcții de locuințe de serviciu pentru angajații din ministere, consilii județene, primării și alte instituții centrale și locale. Nu s-a decis, încă, numărul locuințelor care vor fi construite, dar s-a avansat un buget de 1,27 miliarde de lei pentru 8.500 de locuințe care să fie construite în 5 ani, până în 2021, dintre care 6.500 imobile să fie și finalizate în acest interval. Lucrările sunt pregătite să fie comandate încă din acest an, cu 9 milioane de lei. Locuințele, construite pe baza propunerilor primite de către Agenția Națională pentru Locuințe de la instituțiile administrației publice centrale și locale centrale, vor fi ridicate pe terenuri proprietate publică. Suprafața construită desfășurată medie per apartament va fi de 81 de metri pătrați, cu un cost unitar de circa 500 euro/metrul pătrat, inclusiv TVA. Casele vor fi repartizate funcționarilor publici și angajaților din instituții publice centrale și locale sau structuri aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea acestora, care nu dețin sau nu au deținut în proprietate, individual sau în comun, împreună cu soții lor, o locuință în localitatea în care lucrează, cu excepția cotelor-părți din locuințe dobândite prin moștenire. Cele mai multe solicitări de locuințe de serviciu s-au înregistrat, deja, din partea Ministerului Apărării Naționale, circa 15.000.
Lucrările la noile locuințe de serviciu vor fi finanțate din toate sursele posibile: bugetul de stat, bugetele locale, credite interne/externe, surse ale investitorilor privați, alte surse legal constituite. Consiliile locale vor fi obligate să asigure bani pentru realizarea documentației tehnico-economice aferentă lucrărilor tehnico-edilitare de asigurare a condițiilor de locuit, precum și pentru proiectarea și execuția acestor lucrări tehnico-edilitare. Locuințele de serviciu nu vor putea fi vândute, ci doar închiriate angajaților statului pe o durată care va fi stabilită prin contract, document ce urmează să fie anexat la contractul de muncă. Chiriașul va fi obligat să predea locuința în 30 de zile de la data la care încetează a-și mai desfășura activitatea în considerarea căreia locuința i-a fost închiriată în localitatea respectivă. În program vor putea fi incluse și construcții aflate în diverse stadii de execuție ori finalizate și neexploatate. Licitațiile pentru selectarea constructorilor care să proiecteze și execute lucrările vor fi organizate de ANL, imediat după aprobarea documentaților tehnico-economice și aprobarea finanțării programului prin Legea anuală a bugetului de stat. Guvernul argumentează necesitatea dezvoltării construcției de locuințe la nivel național, cu asigurarea de bani din bugetul de stat, prin numărul foarte mare de solicitări pentru obținerea unei locuințe în regim de închiriere, dar și prin faptul că autoritățile publice locale nu dispun de suficiente resurse financiare, la nivel local, pe care să le distribuie către construirea de noi locuințe.
În același timp, Executivul consideră că, prin lansarea acestor lucrări, va fi dezvoltat sectorul construcțiilor (materiale de construcții, utilaje) și, în secundar, producția de bunuri și servicii, cu crearea de noi locuri de muncă atât pentru forța de muncă necalificată cât și pentru specialiștii în domeniu. Dezvoltarea construcției de locuințe ar putea conduce la revigorarea societăților comerciale având ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiții în domeniul locuințelor și execuția de lucrări de construcții și va îmbunătăți activitatea tuturor societăților de construcții furnizoare de materii prime și materiale în domeniul construcțiilor, datorită unei distribuții financiare „maximale și extrem de rapidă” către furnizori de materii prime, furnizori / producători de materiale de construcții, echipamente pentru instalații, produse finite, utilaje, utilități, bunuri de larg consum (mobilă, echipamente electrice, electrocasnice etc) și alți furnizori de bunuri și servicii.