S-a dat ordinul de începere a serviciului de proiectare pentru ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Păstrăvăriei Lepșa, Tulnici”

0
444
Serviciul de proiectare va include, printre altele, realizarea studiului topografic, a studiului de fezabilitate, a expertizei tehnice ansamblu construcții, a auditului energetic (imobil eficient energetic cu asigurarea surselor de energie regenerabilă), a studiului geotehnic și celui hidrologic. Valoarea investiției, care va fi realizată de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, se ridică la 20,6 milioane lei.
Păstrăvăria Lepșa a fost realizată în 1976 pentru repopulare și producție. Modernizarea Păstrăvăriei Lepșa va presupune:
– crearea unei surse suplimentare de apă pentru dezvoltarea puietului printr-o rețea de puțuri forate, atât pentru casele de incubație cât și pentru bazinele de precreștere;
– reabilitarea deversoarelor și a prizelor de captare a apei din râul Putna și pârâul Lepșa;
– realizarea a două filtre pentru curățirea și limpezirea apei provenite din cele două surse;
– refacerea și betonarea bazinelor de creștere și a canalului colector;
– refacerea efectivă a caselor de incubație;
– achiziționarea de echipamente necesare pentru dotarea caselor de incubație și a punctului de valorificare a producției piscicole și dotarea cu o celulă de afumare și uscare a peștelui;
– dotarea cu un autoturism echipat cu instalație frigorifică și a unui hidrobion;
– construirea unor noi bazine de creștere;
– realizarea unei noi surse de alimentare directă cu apă, printr-un sistem de pompe electrice pe bază de panouri solare;
– refacerea rețelei interioare de alimentare și distribuție a apei în bazine;
– realizarea unui centru de procesare;
– organizarea și modernizarea spațiului administrativ, incinta, împrejmuiri;
– realizarea unor bazine pentru pescuit de agrement, GU amenajare corespunzătoare destinației;
– realizarea unor spații/zone recreative și/sau sportive.
Prin reabilitarea, modernizarea și dotarea păstrăvăriei Lepșa, se vizează:
– creșterea producției medie anuală de la 10 tone la 20 tone;
– dezvoltarea păstrăvului de consum la greutatea de 300-350 gr., la vârsta de 1,5 ani;
– reluarea producției de puiet de păstrăv indigen pentru repopularea apelor de munte;
– dezvoltarea zonei turistice Lepșa, atât prin produsele specifice, cât și ca punct de vizitare. (sursa: Ion Ștefan, deputat PNL Vrancea)