Restricții drastice la Palatul de Justiție. Ce cauze vor judeca magistrații vrânceni în următoarele două luni

0
293

La data de 13 martie 2020, ca urmare a Hotărârii nr.192/12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, privind luarea unor măsuri urgente suplimentare pentru prevenirea răspândirii
infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirus – COVID-19, a fost emis un nou Ordin de către Preşedintele Curţii de Apel Galaţi (care îl abrogă pe cel anterior), prin care au fost stabilite următoarele măsuri referitoare la activitatea de judecată:
Art. 1 – (1) În intervalul 14 martie – 4 mai 2020, se vor judeca numai următoarele tipuri de cauze:
În materie penală:
• cauze privind luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea, verificarea, modificarea
conținutului măsurilor preventive (arestarea preventivă, arestul la domiciliu, control judiciar,
control judiciar pe cauțiune);
• cauze având ca obiect modificarea sau încetarea stabilite de instanță pe parcursul termenului de supraveghere;
• cauze având ca obiect modificarea pedepselor;
• cauze privind luarea, modificarea, ridicarea măsurilor asiguratorii;
• cauze privind luarea, modificarea, revocarea, încetarea, modificarea conținutului măsurilor de siguranță (internarea medicală, obligarea la tratament medical);
• cauzele privind încuviințarea folosirii metodelor speciale de supraveghere sau cercetare;
• cauzele privind încuviințarea percheziției domiciliare și informatice;
• cauzele privind liberarea condiționată, liberarea minorilor din centrul educativ sau centrul de
detenție ori înlocuirea cu măsuri neprivative de libertate;
• cauzele privind intervenirea unei legi favorabile, de dezincriminare, amnistie sau grațiere;
• cauzele privind amânarea și întreruperea executării pedepsei;
• cauzele unde este iminentă împlinirea prescripției răspunderii penale;
• cauzele prevăzute de Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară în materie penală, care implică luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea, verificarea, modificarea
conținutului măsurilor preventive (extrădare, mandat european de arestare, recunoașterea și
executarea hotărârilor străine in România);
• îndreptări eroare materială, lămurire dispozitiv, completare dispozitiv, incompatibilități,
abțineri, recuzări, restituire cauțiune;
• orice tip de cauze, urgente sau nu, în care participă persoane private de libertate care pot fi
audiate prin videoconferință, care își dau acordul pentru judecarea în lipsă sau care nu pot fi
aduse din motive obiective și în care nu este nevoie să participe alte persoane decât apărătorul, procurorul, judecătorul, grefierul și specialistul IT.
În materie civilă:
• ordonanțele președințiale;
• plasamente în regim de urgență;
• adopții;
• suspendări provizorii;
• măsuri asigurătorii, inclusiv asupra navelor;
• cereri în proceduri de achiziții publice;
• suspendare executare act administrativ;
• sancțiune neexecutare hotărâre;
• constatarea nelegalității grevei;
• ordine de protecție;
• evacuări în procedura specială;
• îndreptări eroare materială, lămurire și completare dispozitiv în cauzele menționate la art. 1 din Ordin, ajutor public judiciar, reexaminări de orice tip, incompatibilități, abțineri, recuzări,
conflicte de competență, cereri necontencioase, restituire cauțiune;
• cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenței;
• alte cereri care se judecă în camera de consiliu fără citarea părților;
• orice tip de cauze care privesc măsurile de prevenire/combatere a epidemiei COVID-19.

Alte dispoziții privind activitatea instanțelor vrâncene în perioada 14 martie – 4 mai 2020 găsiți AICI.