joi, iunie 13, 2024
AcasăAlegeriReguli stricte pentru propaganda electorală

Reguli stricte pentru propaganda electorală

Pe durata campaniei electorale sunt interzise următoarele modalități de propagandă electorală (utilizate în exces din 1990 și până în 2014):
– Vehiculele inscripţionate cu sloganuri de campanie.
– Vehicule care difuzează materiale audio, în mers sau staţionar.
– Spectacole, serbări, focuri de artificii, etc..
– Bannere, mesh-uri, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, panouri publicitare mobile, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate stradală (outdoor), publicitate pe vehicule – definite de Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare.
– pixuri, căni, ceasuri, tricouri, jachete, veste, șepci, sacoșe, găleți, brichete, alimente,etc.
Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

CONTRAVENȚII

1. Nedeschiderea de către competitorul electoral a contului bancar pentru campania electorală în județul sau municipiul București, unde participă la alegeri, până la data de 11 noiembrie 2016.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
2. Nedeschiderea de către partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale a contului bancar central pentru campania electorală, până la data de 11 noiembrie 2016.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
3. Depunerea sau virarea contribuțiilor pentru campania electorală de către alte persoane decât candidații cărora aceste contribuții le aparțin sau decât mandatarul financiar desemnat la nivelul respectiv.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
4. Nedeclararea transferului în contul bancar de campanie deschis la nivel central al fondurilor obținute de către partidul politic în afara campaniei electorale în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
5. Transferul în conturile bancare pentru campania electorală al aportului financiar al formațiunii nepolitice asociate cu partidul politic.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
6. Depășirea limitelor maxime ale contribuțiilor candidaților pentru campania electorală.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
7. Depunerea sau virarea în conturile bancare pentru campania electorală a unor contribuții pentru campania electorală care provin din alte surse decât donații primite de candidați de la persoane fizice, venituri proprii ale candidaților, împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei, confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție și nerambursarea cheltuielilor electorale.
8. Încălcarea obligației de a depune o declarație cu indicarea sursei contribuției, conform modelului legal aprobat, în cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume în contul bancar pentru campania electorală.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
9. Nedeclararea contribuțiilor pentru campania electorală Autorității Electorale Permanente înainte de utilizarea acestora.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
10. Depunerea contribuțiilor electorale în conturile bancare pentru campania electorală după data de 10 decembrie ora 07,00.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
11. Depășirea limitelor maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală ale partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
12. Virarea de către partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale în contul bancar central pentru campania electorală a unor contribuții pentru campania electorală care provin din alte surse decât transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
13. Transferul de către partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale a unor sume de bani din contul bancar deschis la nivel central pentru campania electorală în conturile deschise pentru campania electorală la nivel județean, al municipiului București sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu încălcarea limitelor prevăzute de lege.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
14. Finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția finanțării de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
15. Finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat activități finanțate din fonduri publice.
Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
16. Finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații.
Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
17. Utilizarea de către competitorii electorali a unor tipuri de materiale de propagandă electorală în campania electorală care nu sunt prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată.
Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea contravalorii materialelor de propagandă electorală.
18. Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a imprima pe materialele de propagandă electorală mențiunile obligatorii prevăzute de lege.
Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea contravalorii materialelor de propagandă electorală.
19. Utilizarea de către competitorii electorali a unor materiale de propagandă electorală ale căror costuri au fost suportate parțial sau integral de alte persoane.
Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea contravalorii materialelor de propagandă electorală.
20. Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a declara Autorității Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, până cel mai târziu în data de 27 decembrie 2016.
Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.
21. Depășirea limitelor maxime ale cheltuielilor electorale.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei, confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție și nerambursarea cheltuielilor electorale.
22. Efectuarea cheltuielilor aferente campaniei electorale prin alte mijloace decât conturile deschise pentru campania electorală.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei și confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție.
23. Utilizarea contribuțiilor în campania electorală pentru alte destinații decât cele prevăzute în mod expres de lege.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei, confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție și nerambursarea cheltuielilor electorale.
24. Utilizarea contribuțiilor pentru campania electorală cu depășirea cuantumurilor admise pentru destinațiile prevăzute în mod expres de lege.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei, confiscarea sumelor de bani destinate, folosite sau rezultate din contravenție și nerambursarea cheltuielilor electorale.
25. Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație privind respectarea plafoanelor de cheltuieli prevăzute de lege, conform modelului legal aprobat, până cel mai târziu în data de 27 decembrie 2016.
Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.
26. Încălcarea de către competitorii electorali a obligației de a pune la dispoziția reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele și informațiile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
27. Încălcarea de către mandatarii financiari coordonatori a obligației de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale competitorilor electorali în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
28. Încălcarea de către mandatarii financiari coordonatori a obligației de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei de către competitorii electorali în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
29. Încălcarea de către mandatarii financiari coordonatori a obligației de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă declarațiile privind indicarea sursei contribuțiilor electorale.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
30. Încălcarea de către partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale a obligației de a restitui candidaților sumele de bani necheltuite și/sau rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă.
Avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
31. Neîndeplinirea de către mandatarii financiari a atribuţiilor prevăzute de lege.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
32. Nerespectarea regimului legal al mandatarilor financiari-criteriile de eligibilitate şi incompatibilitatea cu calitatea de candidat.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.
33. Neînregistrarea mandatarului financiar în termenul prevăzut de lege.
Avertisment sau amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.


ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -
- Advertisment -

Cele mai citite

- Advertisment -

Cele mai citite

Abonare Vrancea24.ro OK Mai Tarziu