Rechizite, hrană, burse și servicii educaționale pentru elevii Școlii Vulturu, printr-un proiect de reducere a abandonului școlar

0
572

Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Vulturu au participat la un proiect pentru reducerea abandonului școlar, finanțat cu fonduri europene, care a început în anul 2018 și se va încheia în luna iulie 2021. Proiectul este implementat în parteneriat cu Școala Gimnazială “Valeriu D. Cotea” Vidra (lider) și Școala Gimnazială Tâmboești (partener), este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman și cofinantat de Primăria Vulturu. Acest proiect vizează Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

La nivelul Școlii Vulturu, proiectul a inclus activităti în cadrul a două programe: “Școală după școală” (desfășurat la nivel preșcolar și primar cu 180 copii) și “A doua șansă” – nivel primar (desfășurat cu persoane cu vârsta peste 18 ani care nu au absolvit învățământul primar obligatoriu- 15 cursanți). Programul “Școală după școală” a vizat activități recreative de încurajare a lecturii, activități de creație și dezvoltare personală, activități de supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor, de recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive. Pe parcursul programului, elevii au beneficiat de pachet de hrană, servicii de consiliere individuală sau de grup, iar familiile acestora de asistență socială. De asemenea, elevii au primit burse, dar și pachete de rechizite de bună calitate pe care le-au folosit cu drag în activitățile de la clasă sau de la proiect.

În luna mai 2021 s-a realizat dotarea școlii cu echipamente IT. Astfel, au fost achiziționate prin proiect 13 laptopuri, 8 videoproiectoare și 5 imprimante, valoarea totală a achiziției fiind de 78 313,36 lei. Aceste echipamente au fost deja puse în funcțiune și reprezintă un mare sprijin pentru cadrele didactice în realizarea de activități atractive pentru elevi. “Ne bucurăm de ceea ce am realizat și regăsim această bucurie pe chipurile elevilor noștri. Videoproiectoarele, laptopurile, alături de o conexiune la internet fascinează elevii, îi determină să fie mai atenți la ore, să învețe din plăcere.  Așa, ei se simt mai aproape de realitate, beneficiază de un nou mod de predare – învățare, adaptat zilelor noastre. Acest proiect a implicat cadre didactice responsabile de la nivelul școlii noastre , a presupus o muncă deosebită , seriozitate și multă susținere din partea conducerii școlii, dar și a Primăriei Vulturu. Felicitări tuturor pentru colaborare!”, a declarat Mihaela Balosin, coordonatorul proiectului, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială Vulturu. (Școala Gimnazială Vulturu)