miercuri, iunie 19, 2024
AcasăSocietateProtecția datelor cu caracter personal, o activitate de mare responsabilitate, ce trebuie...

Protecția datelor cu caracter personal, o activitate de mare responsabilitate, ce trebuie făcută de profesioniști

Datorită experienței pe care o avem în colaborarea cu Primăriile cât și cu Companiile din județul Vrancea, vă punem la dispoziție cel mai bun pachet de servicii și specializări GDPR a responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal, pentru a deține toate cunoștințele și practicile necesare în domeniul protecției datelor și toate documentele să fie realizate conform Regulamentului European.

Echipa CÎTU WEB CONSULTING SRL este formată din specialiști I.T. în securitatea datelor si juriști cu experiență.

Auditul, Consultanța și Implementarea pentru Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE Regulamentul general privind protecţia datelor prin Cîtu-Lupu Costică-Adrian.

Gestionarea corectă și protecția datelor cu caracter personal.
Este vital să evitați nerespectarea reglementărilor deja intrate în vigoare, privind gestionarea corectă și protecția datelor cu caracter personal. Indiferent de sursa generatoare, aceasta poate provoca pagube economice în bugetul unității.

Ce sunt datele cu caracter personal?
Noul Regulament definește datele cu caracter personal că: orice informații privind o persoană fizică (persoană vizată) identificată sau identificabilă direct sau indirect (prin referire la un identificator). Regulamentul stabilește două mari categorii de date cu caracter personal:

Date non-speciale: nume, adresă, număr de identificare, date de localizare, identificatori online.

Date speciale, considerate că fiind mai sensibile și care necesită un nivel de protecție și precauție suplimentară, procesarea acestor date fiind posibilă doar în anumite condiții speciale. Sunt considerate date personale speciale: originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, apartenența sindicală, date despre starea de sănătate sau viața sexuală, date genetice, biometrice pentru identificarea unică a unei persoane și datele cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenții.

Potrivit Regulamentului 679/2016 responsabilii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal vor avea de respectat o serie de norme, proceduri și “măsuri tehnice și organizaționale” menite să stabilească un nivel adecvat de protecție a acestor date.
Aceste măsuri pot fi de ordin tehnic sau de ordin organizațional (politici interne de gestionare a datelor cu caracter personal, instruirea angajaților, limitarea accesului la date personale, clauze contractuale și de confidențialitate). Pe lângă aceste măsuri, majoritatea organizațiilor vor fi nevoite să întocmească o serie de documente cerute de regulament. Unul dintre aceste documente este registrul operațiunilor de prelucrare. Acesta va fi un document “viu”, actualizat ori de câte ori este nevoie, care va cuprinde o evidență a tuturor operațiunilor de prelucrare de date personale desfășurate în cadrul organizației. Un alt document obligatoriu în situațiile în care activitățile de prelucrare prezintă un risc ridicat pentru persoanele vizate este analiză de impact (DPIA).

O altă măsură de luat în considerare este adăugarea unor clauze contractuale că anexe la contractele încheiate cu furnizorii, care să definească circumstanțele și modalitățile în care se va face prelucrarea de date personale cât și răspunderea fiecărei părți. O altă răspundere ce le revine tuturor celor care prelucrează date personale este informarea persoanelor vizate asupra acestor prelucrări și stabilirea unei proceduri de răspuns la solicitările sau plângerile acestora. Anumite organizații vor fi nevoite să desemneze un responsabil cu protecția datelor sau Dată Protection Officer (DPO). Acestă persoană va avea anumite responsabilități fața de persoanele vizate (comunicare, răspuns la cereri) cât și față de autoritatea de supraveghere (notificarea breșelor de securitate, răspuns la solicitări) dar va și guverna alinierea la cerințele regulamentului în cadrul organizației.

Toate informațiile le găsiți pe site-ul companiei. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la tel.: 0767 08 02 01 – CÎTU-LUPU COSTICĂ-ADRIAN.


ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -
- Advertisment -

Cele mai citite

- Advertisment -

Cele mai citite

Abonare Vrancea24.ro OK Mai Tarziu