Proiectul de investiţii „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa – Focșani”, declarat proiect de importanță națională

0
222

În cadrul ședinței de Guvern de vineri, 31 iulie, a fost adoptată Hotărârea de Guvern prin care proiectul de investiţii „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa – Focșani” ca fiind de importanță națională în domeniul gazelor naturale”. Declararea proiectului ca fiind de importanță națională apare ca firesc în contextul eforturilor constante ale Guvernului pentru realizarea obiectivelor de convergență și apropiere semnificativă de media UE la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.

În prezent, în zona de nord a județului Buzău precum și în zona de centru și sud a județului Vrancea nu există conducte de alimentare cu gaze naturale. Pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei se folosesc lemne de foc, cărbuni și gaze lichefiate. Același tip de combustibil sunt folosiți și pentru încălzirea spațiilor societăților comerciale și a obiectivelor social culturale existente. Acești combustibili creează disconfort, poluează mediul și contribuie la defrișarea pădurilor. În condițiile concurenței cu societăți similare din spațiul comunitar European, colectivitățile de oameni din mediul rural se confruntă cu probleme sociale și economice. Asigurarea tuturor utilităților în mediul rural, va duce la atragerea de noi investitori, crearea de noi locuri de muncă și în consecință dezvoltarea economico – socială a celor două județe. Această zonă beneficiază de o variată rețea de pensiuni turistice şi agroturistice; În vederea îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor, în scopul îndeplinirii criteriilor pentru atingerea standardelor europene de viață, alimentarea cu gaze naturale în această zonă este un obiectiv esenţial.

Prin realizarea acestei conducte se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de interes a obiectivului, respectiv un număr de aproximativ 25.500 consumatori casnici, 535 instituții publice (școli, primării, dispensare, cămine culturale, cabinete medicale, etc) și aproximativ 864 de agenți economici. De asemenea, execuția acestei conducte de transport va  genera un impact socio-economic pozitiv prin alimentarea cu gaze naturale, crearea de noi locuri de muncă pe perioada de construcție, crearea posibilităților de câștiguri suplimentare pentru locuitorii zonei prin atragerea de investitori și valorificarea superioară a masei lemnoase, ridicarea gradul de confort al locuitorilor, atragerea de venituri suplimentare la bugetul statului și la bugetele locale.

Efectele pozitive se vor vedea și asupra activității furnizorilor locali de servicii (de exemplu unități de cazare) și creșterea contribuției acestora la veniturile administrațiilor publice locale (pe perioada implementării proiectului) dezvoltarea turismului în zonă, stimularea dezvoltării economiei locale prin asigurarea unei surse de energie nepoluantă, asigurarea unui mediu sănătos prin reducerea gazelor cu efect  de seră.

Reglementările promovate de Guvern prin acest act normativ vor genera beneficii atât la nivel local, cât și la nivel național și vor asigura  îmbunătățirea nivelului de trai și a calității vieții prin creșterea numărului de gospodării/agenți economici cu posibilitate de racordare la noua rețea de gaze naturale. (Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri)