Proiect: Zilele libere acordate de stat să fie plătite de la buget și pentru angajații din mediul privat

0
418
Săptămâna trecută, parlamentari din Forța Dreptei au depus la Senatul României o propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, pentru a elimina discrepanțele dintre angajații de la stat și cei din mediul privat. Conform ultimelor acte normative, românii au 17 zile nelucrătoare pe an. Aceste zile libere prin lege sunt plătite de către angajator: statul pentru angajații din sistemul bugetar, antreprenorii pentru angajații din privat. Acest lucru nu este considerat echitabil de către parlamentarii Partidului Forța Dreptei. De aceea, ei au depus o inițiativă legislativă care prevede ca statul să asigure plata zilelor nelucrătoare angajaților din ambele sectoare, bugetar și privat, ridicând, astfel, povara de pe umerii angajatorilor.
”Potrivit HG nr. 1447/2022, un program normal de lucru este în medie de 165,333 ore pe lună, adică 20,66 zile pe lună, la un program de 8 ore pe zi, ceea ce înseamnă că sunt 248 de zile lucrătoare pe an. Asigurarea plății zilelor libere de către stat va asigura angajatorilor un plus de aproximativ 7% la fondul de salarii, ținând cont de faptul că sunt 17 zile libere aprobate de către stat. Propunerile noastre, ale parlamentarilor Forța Dreptei, pentru completarea Codului muncii, sunt următoarele:
– Pentru zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează, stabilite potrivit art. 139, angajatorii au dreptul la restituirea cheltuielilor salariale corespunzătoare acestor zile de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii și Justiției Sociale. În cazul prevăzut la art. 142 alin. 2, angajatorii au dreptul la restituirea sporului acordat salariaților.
– În vederea acordării sumelor necesare, angajatorii depun, prin poșta electronică, la inspectoratele teritoriale de muncă, în raza cărora își au sediu social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care au lucrat sau care nu au lucrat în zilele de sărbătoare legală, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.
– Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele depuse.
– Documentele se depun în luna curentă pentru zilele de sărbătoare legală din luna anterioară.
– Plata din bugetul de stat se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor la conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.”, se arată într-un comunicat transmis de deputatul FD Vrancea, Ion Ștefan. Inițiativa legislativă poate fi studiată pe site-ul Senatului.