Proiect european pentru prevenirea abandonului școlar în comunele Ciorăști și Vîrteșcoiu

0
261

Asociația SCIENTIA NEMUS, în calitate de beneficiar, și UAT Ciorăști, în calitate de
Partener, anunță lansarea proiectului Șanse Egale la Educație în Vrancea – SEE Vrancea, cod proiect POCU/74/6/18/105800. Conferința de lansare a proiectului va avea loc la Căminul Cultural Ciorăști, comuna Ciorăști, județul Vrancea, în data de 15 noiembrie 2018, la ora 13:00. Proiectul care se va implementa în perioada 25.05.2018 – 24.05.2021, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 și se derulează pe o perioadă de 36 de luni, având valoarea totală a Contractului de Finanțare de 4.929.340,36 lei din care 4.189.939,31 lei valoare nerambursabilă UE. Obiectivul general al proiectului este compus din prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 620 persoane din comunitățile rurale din județul Vrancea – Ciorăști și Vîrteșcoiu – prin implementarea de programe educaționale integrate de tip preventiv și remedial. Acest obiectiv general se traduce în beneficii reale și vizibile pe termen lung pentru 620 persoane din mediul rural, ce aparțin grupurilor vulnerabile, cu un risc ridicat de părăsire timpurie a școlii, care vor fi asistate prin proiect atât financiar cât și prin activități specifice menite să contribuie la îmbunătățirea competențelor de bază ale acestora.
Membrii grupului țintă vor fi implicați în activități formale, non-formale și informale menite să îi atragă pe aceștia către activitățile educative obligatorii dar și să le îmbunătățească performanțele. Rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului: 180 de copii membri ai grupului țintă care beneficiază de sprijin pentru participarea la educație timpurie și îmbunătățirea competențelor de bază, de vârstă preșcolară din mediul rural din cele 3 comunități vizate în proiect. Îmbunătățiri: reducerea riscului de părăsire timpurie a sistemului educațional. 440 de elevi din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la educație prin implementarea a 3 programe: școală după școală, școală de vară și CodeKids. Beneficii: îmbunătățirea competențelor de bază în vederea trecerii cu succes a testelor și examenelor naționale, creșterea performanțelor în rândul elevilor cu rezultate bune la învățătură, dezvoltarea de competențe de programare într-o eră a tehnologiei. (sursa: Primăria Ciorăști)