Proiect Erasmus+ la Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești: 14 elevi vor merge în Spania

0
477

Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești vine în întâmpinarea nevoilor elevilor săi de a-și dezvolta și perfecționa competențele profesionale în conformitate cu curricula și cu exigențele pieței muncii europene prin implementarea unui nou proiect Erasmus + mobilități VET în anul școlar 2020-2021. Bucurându-se de experiența acumulată pe parcursul a trei proiecte Erasmus+ desfășurate până în prezent, Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești va oferi elevilor de clasa a Xa, calificarea Tehnician horticultor, posibilitatea de a efectua stagiul de pregătire practică comasată – Modulul III „Climatologie și pedologie”, 90 de ore, pe parcursul a trei săptămâni, în Spania, regiunea Granada, în cadrul proiectului  Plasamente europene pe piața muncii – opțiuni viabile pentru creșterea motivației pentru învățare și formare profesională și pentru șanse sporite de angajare, nr de identificare KA102-EB091193în valoare totală de 46.246 euro, grant care asigură costurile de formare, transport, cazare, masă, organizare de activități culturale pentru toți participanții. Pornind de la nevoia de a dezvolta competențele profesionale și competențele cheie ale elevilor la nivelul standardelor actuale de pe piața muncii, ne-am propus să pregătim specialiști în domenii prioritare zonei noastre. Ținând cont de aceste aspecte, am contactat organizațiile MEP Europrojects Granada, organizație intermediară și GRANADA ES MEDIO AMBIENTE S.L. organizație de primire, organizații care se pliază pe nevoile noastre, deoarece GRANADA ES MEDIO AMBIENTE S.L este una dintre asociațiile de întreprinzători din domeniul agriculturii ecologice din Spania, care pentru îndeplinirea standardelor de calitate în domeniul sănătății populației, prin intermediul laboratoarelor acreditate, efectuează o gamă largă de analize pentru apă, produse alimentare, sol, precum și măsurători ale gradului de poluare a aerului. Încheind un memorandum de înțelegere cu partenerii noștri în vederea unei bune desfășurări a activităților, 14 elevi aleși în urma unui proces de selecție, vor participa timp de trei săptămâni, în luna mai 2021, la această mobilitate VET. Programul de lucru va fi de 6 ore pe zi, participanții fiind distribuiți pe grupe mici, învățarea realizându-se în funcție de nevoile fiecăruia. În timpul liber participanții vor parcurge programul de pregătire culturală care va consta în  activități culturale de vizitare a Granadei, Alhambrei, seară de flamenco, excursii în diferite orașe din Andaluzia: Sevilla, Cordoba, Malaga, Coasta Tropicală a Granadei, Gibraltar, munții Sierra Nevada.

Prin intermediul acestui proiect, Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești speră să ofere elevilor săi șanse sporite în găsirea unui loc de muncă prin atingerea unui nivel optim de competențe tehnice specializate satisfăcând nevoi stringente ale societății actuale: pregătirea pentru exploatarea eficientă a potențialului agricol, creșterea nivelului de calificare, corelarea pregătirii cu cerințele pieței muncii. Manager de proiect este doamna profesoara Marin Narciza. (comunicat Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești)