Proiect cu fonduri europene pentru primăriile de comune: ”Competența face diferența!”

0
752

La inițiativa dlui Ștefan MOSCU,  președinte al  Filialei Județene VRANCEA a ACoR, care a fost și gazdă, a avut loc sesiunea de instruire în cadrul proiectului „Platforma Acțiunilor Comune Transparente – PACT ACoR”, cod SIPOCA 238/SMIS 2014+ 111983, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. Proiectul prezentat are ca obiectiv principal crearea și dezvoltarea, la nivelul Asociației Comunelor din Romania, a unei platforme de consultare a actelor normative, de consultare legislativă, de elaborare și monitorizare a politicilor publice care vizează mediul rural, la care toate primăriile membre ale ACoR să aibă acces. Acest proiect vine în întâmpinarea nevoii legiuitorului de a formula politici publice și acte legislative care să poată fi implementate la nivelul administrației publice locale, luând în considerare nevoile reale ale mediului rural.

PACT ACoR este un mecanism ce permite tuturor membrilor consultarea rapidă, colectarea în timp real a punctelor de vedere ale acestora, creșterea capacității ACoR în formularea unui număr cât mai mare de politici publice alternative. Proiectul are ca scop promovarea măsurilor de reformă la nivel local, colectarea propunerilor, completarea / modificarea proiectelor de politici publice, participarea personalului angajat la cursuri de utilizare a PACT ACoR, ceea ce s-a întâmplat la aceasta sesiune de instruire.

La workshop au participat primari, viceprimari, secretari generali de comune precum și membri din aparatul de specialitate, de la nivelul comunelor membre ale Filialei Județene VRANCEA a ACoR și a fost organizat în vederea folosirii platformei PACT ACoR precum și a înțelegerii procesului de elaborare a politicilor publice. În cuvântul de încheiere a sesiunii de instruire, Ștefan Moscu, președintele Filialei Județene VRANCEA a ACoR, a arătat importanța proiectului: ,,Sunt la al doilea workshop la care particip și am înțeles cât de utilă este această platformă care ne dă posibilitatea să propunem soluții, modificări ale actelor legislative, să facem schimb de opinii și comentarii, pentru că noi, ca reprezentanți ai comunităților locale, cunoaștem cel mai bine problemele. Prin propunerile noastre putem fi un partener serios pentru guvernanți în elaborarea de politici publice”. (Biroul de presă, ACoR Vrancea)