AcasăSocietateProiect al Crucii Roșii pentru profesionalizarea angajaților din sistemul medico-social

Proiect al Crucii Roșii pentru profesionalizarea angajaților din sistemul medico-social

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România si cu sprijinul Crucii Rosii Filialei Vrancea au implementat în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 proiectul strategic “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”.

Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”, este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat creșterea nivelului de calificare pentru 2.520 de angajați necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social, contribuind la facilitarea / îmbunatatirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă (FPC) din cele 8 regiuni de dezvoltare din România: Nord –Est (Bacău), Sud-Est (Buzău, Constanţa, Vrancea, Tulcea); Sud-Muntenia (Prahova); Sud – Vest Oltenia (Olt); Vest (Arad, Hunedoara, Timis); Nord-Vest (Cluj, Maramureș, Satu-Mare); Centru (Alba, Brasov, Mures); București-Ilfov (București – Sectorul 5, Ilfov). Grupul țintă al proiectului a fost format din angajați necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani) pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, respectiv: nivel 1 de calificare – Îngrijitoare copii, Babysitter, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Brancardier; nivel 2 de calificare – Infirmieră, Îngrijitor bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare și prelucrare date.

La nivelul judetului Vrancea, principalele rezultate ale implementării proiectului au fost: organizarea si derularea a cinci campanii de informare privind beneficiile formarii profesionale continue în domeniul medico-social; oferirea de servicii de informare si consiliere pentru un numar de 140 de angajati, organizarea a cinci cursuri de formare profesionala 1. Ingrijitori Batrani, 2. Baby-sitter, 3.Ingrijitor Copii, 4.Infirmiera si 5.Mediator sanitar si crearea unei rețele profesionale din domeniul medico-social din care fac parte 17 organizații și instituții de la nivelul județului Vrancea.

Principalele rezultate ca urmare a implementării proiectului la nivelul judetului Vrancea, cu suportul Crucii Rosii Filiala Vrancea au fost: – Participarea la planificarea, organizarea și derularea a cinci campanii de informare privind beneficiile formării profesionale continue în domeniul medico-social (campaniile au inclus crearea și difuzarea a 5 spoturi radio și Tv, aferente fiecărei serii de formare, lansarea a 5 comunicate la nivelul județului Vrancea; elaborarea si diseminarea de anunturi si informari privind beneficiile formarii profesionale la nivelul judetului Vrancea; contactarea si informarea angajaților și anagajatorilor din județul Vrancea cu privire la beneficiile formării profesionale în funcție de graficul de derulare a cursurilor);
– Crearea unei de parteneriat în județul Vrancea cu 17 angajatori din domeniul medico-social, dar și cu alți actori interesati în vederea sprijinirii și promovării programelor de formare profesională continuă în domeniul medico-social;
– Identificarea de bune practici în județul Vrancea privind beneficiile formării profesionale continue în rândul angajaților fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social;
– Elaborarea materialelor-suport pentru activitatea de informare, consiliere și orientare profesională;
– Oferirea de servicii de informare, consiliere și orientare profesională în județul Vrancea pentru un număr de 140 de angajați fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social ((înregistrarea persoanelor din grupul țintă, furnizarea serviciilor de informare, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională privind elaborarea unui CV, elaborarea scrisorii de intenție, respectiv privind modul de prezentare la interviul de angajare);
– Participarea la identificarea în județul Vrancea a 15 studii de caz evidențiate de către experții de informare, consiliere și orientare profesională, precum și prticiparea la derularea a 5 sesiuni privind schimbul de experiență și diseminare de bune practici pentru consiliere și orientare profesională;
– Diseminarea materialelor de formare pentru fiecare program de formare profesională continuă către cursanții din județul Vrancea – (15 materiale de formare diseminate, caietul cursantului, caietul formatorului, ghid de practică, în funcție de cursul derulat);
– Furnizarea în județul Vrancea a programelor de formare profesionala continuă pentru angajații fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:
Seria 1 (18 cursuri Nivel 1) : 11 august 2014 – 17 noiembrie 2015, curs 1 Ingrijitori Batrani
Seria 2 (18 cursuri Nivel 1) : 07 octombrie 2014 – 16 ianuarie 2015, curs 2 Baby-sitter
Seria 3 (18 cursuri Nivel 1) : 02 decembrie 2014 – 13 martie 2015 curs 3 Ingrijitor Copii
Seria 4 (18 cursuri Nivel 2) : 19 ianuarie 2015 – 05 august 2015, curs 4 Infirmiera
Seria 5 (18 cursuri Nivel 2) : 06 aprilie 2015 – 21 octombrie 2015, curs 5 Mediator sanitar

– Monitorizarea și evaluarea eficienței activității de formare din județul Vrancea prin aplicarea instrumentelor specifice de evaluare a procesului formativ (aprecierea gradului de asimilare a cunoștintelor teoretice și a deprinderilor practice de către participanți; calitatea sesiunilor de formare, gradul de pregătire a formatorilor, metodele și tehnicile de predare, calitatea materialelor de studiu propuse, dotarea sălilor de curs).

La nivelul județului Vrancea, ca urmare a implementării acestui proiect se evidențiază aspecte pozitive pentru Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea, iar partenerii din reţeaua de la nivelul judeţului Vrancea dispun de diferite capacitati de a asigura funcţionarea reţelei locale: capacitatea de a organiza si sustine partea practica a cursurilor de calificare; capacitatea de a dispune de un bazin semnificativ de potentiali participanti; capacitatea de a asigura promovarea intereselor angajatilor si posibilitatea integrarii in conformitate cu noile competente dobandite.

ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -

Cele mai citite

Proiect al Crucii Roșii pentru profesionalizarea angajaților din sistemul medico-social

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România si cu sprijinul Crucii Rosii Filialei Vrancea au implementat în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 proiectul strategic “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”.

Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”, este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat creșterea nivelului de calificare pentru 2.520 de angajați necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social, contribuind la facilitarea / îmbunatatirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă (FPC) din cele 8 regiuni de dezvoltare din România: Nord –Est (Bacău), Sud-Est (Buzău, Constanţa, Vrancea, Tulcea); Sud-Muntenia (Prahova); Sud – Vest Oltenia (Olt); Vest (Arad, Hunedoara, Timis); Nord-Vest (Cluj, Maramureș, Satu-Mare); Centru (Alba, Brasov, Mures); București-Ilfov (București – Sectorul 5, Ilfov). Grupul țintă al proiectului a fost format din angajați necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani) pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, respectiv: nivel 1 de calificare – Îngrijitoare copii, Babysitter, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Brancardier; nivel 2 de calificare – Infirmieră, Îngrijitor bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare și prelucrare date.

La nivelul judetului Vrancea, principalele rezultate ale implementării proiectului au fost: organizarea si derularea a cinci campanii de informare privind beneficiile formarii profesionale continue în domeniul medico-social; oferirea de servicii de informare si consiliere pentru un numar de 140 de angajati, organizarea a cinci cursuri de formare profesionala 1. Ingrijitori Batrani, 2. Baby-sitter, 3.Ingrijitor Copii, 4.Infirmiera si 5.Mediator sanitar si crearea unei rețele profesionale din domeniul medico-social din care fac parte 17 organizații și instituții de la nivelul județului Vrancea.

Principalele rezultate ca urmare a implementării proiectului la nivelul judetului Vrancea, cu suportul Crucii Rosii Filiala Vrancea au fost: – Participarea la planificarea, organizarea și derularea a cinci campanii de informare privind beneficiile formării profesionale continue în domeniul medico-social (campaniile au inclus crearea și difuzarea a 5 spoturi radio și Tv, aferente fiecărei serii de formare, lansarea a 5 comunicate la nivelul județului Vrancea; elaborarea si diseminarea de anunturi si informari privind beneficiile formarii profesionale la nivelul judetului Vrancea; contactarea si informarea angajaților și anagajatorilor din județul Vrancea cu privire la beneficiile formării profesionale în funcție de graficul de derulare a cursurilor);
– Crearea unei de parteneriat în județul Vrancea cu 17 angajatori din domeniul medico-social, dar și cu alți actori interesati în vederea sprijinirii și promovării programelor de formare profesională continuă în domeniul medico-social;
– Identificarea de bune practici în județul Vrancea privind beneficiile formării profesionale continue în rândul angajaților fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social;
– Elaborarea materialelor-suport pentru activitatea de informare, consiliere și orientare profesională;
– Oferirea de servicii de informare, consiliere și orientare profesională în județul Vrancea pentru un număr de 140 de angajați fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social ((înregistrarea persoanelor din grupul țintă, furnizarea serviciilor de informare, furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională privind elaborarea unui CV, elaborarea scrisorii de intenție, respectiv privind modul de prezentare la interviul de angajare);
– Participarea la identificarea în județul Vrancea a 15 studii de caz evidențiate de către experții de informare, consiliere și orientare profesională, precum și prticiparea la derularea a 5 sesiuni privind schimbul de experiență și diseminare de bune practici pentru consiliere și orientare profesională;
– Diseminarea materialelor de formare pentru fiecare program de formare profesională continuă către cursanții din județul Vrancea – (15 materiale de formare diseminate, caietul cursantului, caietul formatorului, ghid de practică, în funcție de cursul derulat);
– Furnizarea în județul Vrancea a programelor de formare profesionala continuă pentru angajații fără calificare și/sau un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social:
Seria 1 (18 cursuri Nivel 1) : 11 august 2014 – 17 noiembrie 2015, curs 1 Ingrijitori Batrani
Seria 2 (18 cursuri Nivel 1) : 07 octombrie 2014 – 16 ianuarie 2015, curs 2 Baby-sitter
Seria 3 (18 cursuri Nivel 1) : 02 decembrie 2014 – 13 martie 2015 curs 3 Ingrijitor Copii
Seria 4 (18 cursuri Nivel 2) : 19 ianuarie 2015 – 05 august 2015, curs 4 Infirmiera
Seria 5 (18 cursuri Nivel 2) : 06 aprilie 2015 – 21 octombrie 2015, curs 5 Mediator sanitar

– Monitorizarea și evaluarea eficienței activității de formare din județul Vrancea prin aplicarea instrumentelor specifice de evaluare a procesului formativ (aprecierea gradului de asimilare a cunoștintelor teoretice și a deprinderilor practice de către participanți; calitatea sesiunilor de formare, gradul de pregătire a formatorilor, metodele și tehnicile de predare, calitatea materialelor de studiu propuse, dotarea sălilor de curs).

La nivelul județului Vrancea, ca urmare a implementării acestui proiect se evidențiază aspecte pozitive pentru Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Vrancea, iar partenerii din reţeaua de la nivelul judeţului Vrancea dispun de diferite capacitati de a asigura funcţionarea reţelei locale: capacitatea de a organiza si sustine partea practica a cursurilor de calificare; capacitatea de a dispune de un bazin semnificativ de potentiali participanti; capacitatea de a asigura promovarea intereselor angajatilor si posibilitatea integrarii in conformitate cu noile competente dobandite.

ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -

Cele mai citite

Abonare Vrancea24.ro OK Mai Tarziu