Programul Primăriei Focșani și instituțiilor subordonate în ziua de 1 Iunie

0
155

Primăria Municipului Focșani (Serviciul de impozite și taxe locale)

1 iunie 2020: liber;

Punct de lucru din str. Cuza Vodă, nr. 56: liber;

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

Serviciul stare civila- decese

1 iunie: program de lucru: 9.00 – 13.00

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Serviciul Spații Verzi

1 iunie 2020: program de lucru: 8.00 – 13.30;

Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

1 iunie 2020: Fără program de vizitare, doar informare la panoul de afişare al adăpostului

Compartiment Administrare Cimitire și Prestări Funerare

1 iunie 2020: personalul va fi solicitat în cazul în care vor apărea situații de urgență;

Direcția de Asistență Socială Focşani

1 iunie 2020: se asigură permanență;

Cantina de ajutor social

1 iunie 2020: liber

Poliția Locală a Municipiului Focșani

1 iunie 2020: se asigură permanență și echipe de intervenție

Parking S.A. Focșani

1 iunie 2020: liber

Transport Public S.A.

1 iunie 2020: program de la orele 6.00 – 20.30

ENET S.A. Focșani – Serviciul Comercial – casierie:

1 iunie 2020: nu se lucrează;

S.C. ENET S.A. Focșani pentru Dispecerat U.D.E.T. – telefon 0237/233.555 și Maiștri de exploatare – telefon 0237/212.400;

S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.

1 iunie 2020: program normal de lucru;

S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani

1 iunie 2020: se asigură serviciu de permanență și asistență tehnică, prin personalul de tură și dispecerat;

S.C. CUP Salubritate S.A. Focşani

Salubritate menajeră

1iunie 2020: program normal de lucru: 06.00 – 15.30;

Salubritate stradală

1 iunie 2020: schimbul de zi – program normal, schimbul de noapte – program normal;

Programul de lucru la sediul societății din str. Horea, Cloșca și Crișan nr. 5 Focșani, pentru personalul TESA:

1 iunie 2020: nu se lucrează;

Programul de lucru la CASIERIA societății din str. Simion Bărnuțiu nr. 2, Focșani:

1 iunie 2020: nu se lucrează;

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

1 iunie 2020: se asigură permanență și echipe de intervenție în caz de situații de urgență. (Biroul de presă al Primăriei Focșani)