Program de dezvoltare locală: „Servicii integrate pentru incluziune socială în comuna Vizantea-Livezi”

0
363

Beneficiar: Comuna Vizantea-Livezi în parteneriat cu S.c. Solenoid Concept S.r.l. și Școala Gimnziala Vizantea-Razaseasca implementează proiectul: ,,Servicii integrate pentru incluziune sociala in comuna Vizantea-Livezi”- Cod SMIS 139983. Proiectul este finanțat prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunității. Obiectivul specific 5.2 – Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional Sud-Est în data de 02.04.2021.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata Com.Vizantea-Livezi, prin furnizare de servicii integrate de sprijin: sociale și socio-medicale pentru 252 de persoane din grupul țintă, servicii de educație de tip Școala după Școală/SDS gimnazial pentru 96 de copii în situații de dificultate, servicii de îngrijire/socio-medicale pentru 30 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență, care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în gospodărie, măsurii de ocupare pentru 126 de persoane adulte șomere sau inactive din care 72 de pers care beneficiază de formare profesională prin inițiere în antreprenoriat si 54 de persoane beneficiare de servicii de orientare si mediere pe piața muncii cât și susținerea dezvoltării antreprenoriatului la nivelul comunității marginalizate prin înființarea a 14 firme noi în comuna Vizantea-Livezi.

Valoarea totală a proiectului este de 4.831.507,70 lei (din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FSE este de 4.567.630,81 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 174.386,38 lei și valoarea cofinanțării eligibile de 89.490,51 lei). Durata de implementare a proiectului este de 30 luni: respectiv de la data de 05.04.2021 până la data de 30.09.2023. Informații suplimentare se pot obține la tel: 0237264281; e-mail: primaria_vizantealivezi@yahoo.com. Persoana de contact: Dna Sandu Claudia-Mădălina- manager de proiect.Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!


Administrare și Mentenanță Site-uri de Prezentare și Magazin Online></a></div>    </div>

    <footer>
      <!-- post pagination -->      <!-- review -->
      <div class=
Articolul precedentFOTO VIDEO Peste 1.300 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti
Articolul următorBărbat reținut pentru violență în familie după ce a încălcat ordinul de protecție provizoriu